Sökning: "Områdeseffekter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Områdeseffekter.

 1. 1. Områdeseffekter av ett renoveringsprojekt i Stockholm CBD  : - Fallstudie av Diligentias fastighet Sveavägen 44

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Reuterswärd; [2015]
  Nyckelord :Real estate development; area impact; effects; project; renovation project; renovation; northern CBD; Stockholm CBD; Sveavägen 44; S44; Områdeseffekter; effekter; områdes-utveckling; fastighetsutveckling; projekt; renoveringsprojekt; renovering; total-renovering; norra CBD; Stockholm CBD; Sveavägen 44; S44;

  Sammanfattning : Stockholm står inför en historisk befolkningstillväxt och nu väntas en tid av ombyggnationer och förtätningar av Stockholms storstadsregion. Denna utveckling bidrar starkt till att även CBD växer. Det finns ett flertal projekt som pågår eller planeras i CBD. LÄS MER

 2. 2. Talet om ungdomsarbetslöshet En kvalitativ diskursanalytisk studie av ungdomsarbetslösheten i Göteborgs stadsdelar Angered, Gamlestaden och Hisingen. Diskursiva framställningar av unga arbetssökandes och arbetsförmedlares perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Persson; Lina Stenlund; [2012-11-20]
  Nyckelord :Ungdomsarbetslöshet; diskursanalys; identitet; intersektionalitet; makt motstånd; Arbetsförmedlingar; Youth unemployment; discourse analysis; identity; intersectionality; power resistance; Employment Agencies;

  Sammanfattning : Både officiell statistik och talet kring ungdomsarbetslöshet har i vår studie visat sig stämma överens då olika empirikällor talar för en hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad hos de unga (16-24 år) i Göteborgs kommuns stadsdelar Angered, Gamlestaden och Hisingen. Det är också dessa stadsdelar vi har undersökt då vi har utfört kvalitativa intervjuer med både arbetsförmedlare som är verksamma inom ungdomsgrupperna vid de respektive Arbetsförmedlingarna samt arbetssökande unga. LÄS MER