Sökning: "Områdesutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Områdesutveckling.

 1. 1. Invånardeltagande som rätt till staden : Halmstads kommuns arbete i relation till inkludering och social sammanhållning bland invånarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alma Vodenicarevic; Jonas Maddison; [2017]
  Nyckelord :Residents participation; Halmstad municipality; area development; East Halmstad and social sustainability.; Invånardeltagande; Halmstads kommun; områdesutveckling; Östra Halmstad och social hållbarhet.;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Halmstads kommun arbetar med och vilken inställning invånarna har till invånardeltagande i Östra Halmstad. Syftet är att få en ökad förståelse för vilka upplevelser kommunrepresentanter och invånare har samt vilka som inkluderas och representeras i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Therese Lindqvist; Amanda Söderman; [2017]
  Nyckelord :externa handelsområden; landskapsarkitektur; områdesutveckling; temporär; temporär användning; temporär design; tidsbegränsad; utvecklingstiden;

  Sammanfattning : Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. LÄS MER

 3. 3. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sommardal; [2017]
  Nyckelord :medborgardeltagande; samverkan; projektprocesser; områdesutveckling; social hållbarhet; socialt kapital; kultur; pianon; musik; Lindängen; Lindängenstyle; boundary objects;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats bygger på en fallstudie av ett samskapande musikprojekt som genomfördes våren 2016 i ett bostadsområde av lokala aktörer och boende, tillsammans med uppsatsförfattaren. Lindängen, platsen där projektet ägde rum är ett miljonprogramsområde i utkanten av Malmö, med en ung befolkning och problematik som segregering och social exklusion. LÄS MER

 4. 4. Områdetsutveckling i Kalmar - Ny vision för Kalmarsundsparken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Wahaj Fadhl; Mustafa Sherif; [2016]
  Nyckelord :kalmarsundsparken; kalmar; områdesutveckling; stadsplanering; area development; urban planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The coastal city of Kalmar is known as an attractive summer destination, both locally and internationally. The coast has long been included as one of the municipality’s priority goals. In its city development vision, the municipality strives to utilize the coast and take it into consideration in urban planning. LÄS MER

 5. 5. Områdeseffekter av ett renoveringsprojekt i Stockholm CBD  : - Fallstudie av Diligentias fastighet Sveavägen 44

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Reuterswärd; [2015]
  Nyckelord :Real estate development; area impact; effects; project; renovation project; renovation; northern CBD; Stockholm CBD; Sveavägen 44; S44; Områdeseffekter; effekter; områdes-utveckling; fastighetsutveckling; projekt; renoveringsprojekt; renovering; total-renovering; norra CBD; Stockholm CBD; Sveavägen 44; S44;

  Sammanfattning : Stockholm står inför en historisk befolkningstillväxt och nu väntas en tid av ombyggnationer och förtätningar av Stockholms storstadsregion. Denna utveckling bidrar starkt till att även CBD växer. Det finns ett flertal projekt som pågår eller planeras i CBD. LÄS MER