Sökning: "Omsättningsland"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Omsättningsland.

 1. 1. Mervärdesskatt vid transporttransaktioner med egenföretagare

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Stefan Granström; [2013]
  Nyckelord :Value added tax VAT; self-employed; place of taxable transactions; transport of goods; Mervärdesskatt; egenföretagare; omsättningsland; varutransport;

  Sammanfattning : Riksdagens skatteutskott beslutade den 28 februari 2012 att det behövde göras en utredning avseende regelverket för F-skatt. Av utredningen framkom att regelverket har möjliggjort för arbetsgivare att säga upp sin personal och sedan låta dem jobba kvar som egenföretagare i form av F-skattare. LÄS MER

 2. 2. Mervärdesskatt på elektroniska tjänster – förmedling och omsättningsland : Vem säljer till konsumenten vid förmedling av elektroniska tjänster?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Karl-Magnus Sahlén; [2011]
  Nyckelord :moms; mervärdesskatt; förmedling; elektronisk; tjänst; eu-rätt; skatterätt;

  Sammanfattning : Program och spel, eller kort sagt appar, till så kallade smartphones har på kort tid blivit en allt större och mer lukrativ marknad för utvecklare av sådana program och spel. Försäljningen av dessa appar sker allt som oftast via olika marknadsplatser där konsumenten blir presenterad för appar från ett stort antal olika utvecklare. LÄS MER

 3. 3. Begreppet Fast etableringsställe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Olsson; [2009]
  Nyckelord :mervärdesskattdirektiv; direktiv; tjänster; tillhandahållande; säte; fast etableringsställe; moms; EG-domstolen; 2008 8 EG; EGD; rättspraxis; mervärdesskattelag; omsättning; huvudregel; destinationsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2010 träder rådets direktiv 2008/8/EG som avser platsen för tillhandahållanden av tjänster kraft i medlemsstaterna. Ända sedan 1960-talet då mervärdesskattesystemet infördes har målet varit att beskattning bör ske i konsumtionsmedlemsstaten. LÄS MER

 4. 4. Fast etableringsställe : Platsen för tillhandahållande av tjänster vid fasta etableringsställen i olika medlemsstater

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Nisha Patel; [2009]
  Nyckelord :Fast etableringsställe; platsen för tillhandahållande av tjänster; omsättningsland; fixed establishment; direktiv 2008 8 EG; the place of supply of services; artikel 43 mervärdesskattedirektivet; artikel 9.1 sjätte mervärdesskattedirektivet;

  Sammanfattning : Denna studie avser att besvara var mervärdesbeskattning sker, ur ett EG-rättsligt perspektiv, vid tjänstehandel till en beskattningsbar person med flera fasta etableringsställen i olika medlemsstater. Tjänsterna förvärvas vid den plats där den beskattningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet men tillhandahålls den beskattningsbara personens olika fasta etableringsställen. LÄS MER

 5. 5. Momsens! : En kvalitativ studie om 2010 års nya momsregler och deras påverkan på svenska tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jolina Orrell; Lina Lidström; [2009]
  Nyckelord :moms;

  Sammanfattning : BakgrundÅr 1994 trädde den första upplagan av Mervärdesskattelagen i kraft i Sverige och lagen har sedan dess reglerat den svenska skatteinbetalningen. Sedan Sveriges inträde i EU påverkas vår lagstiftning av bestämmelser inom EU, så som direktiv och förordningar. LÄS MER