Sökning: "Omsättningstillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Omsättningstillväxt.

 1. 1. Kapitalstruktur : En kvantitativ studie om svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur och dess unika risk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Burvall; Ebba Gustafsson; Mathilda Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Skuldsättningsgrad; Soliditet; Risk; Lönsamhet; Omsättningstillväxt; Kassalikviditet; Företagsålder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur ser ut år 2017. Detta jämfört med hur samma nyckeltal såg ut för bolagen under lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen år 2008. LÄS MER

 2. 2. Tidiga varningssignaler vid en konkurs : Vilka faktorer kännetecknar vägen till konkurs?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Liridona Gashi; [2019]
  Nyckelord :Konkurs; Lönsamhetsmått; kapitalstruktur; finansiell balans; kapitalomlopp; omsättning; omsättningstillväxt; vinstmarginal; soliditet; årets resultat; kassalikviditet; balanslikviditet; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på sysselsatt kapital; tillgångars-; kundfordringars- och lagrets omsättningshastighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 4. 4. Harar : En ny företagskategori som växer utan att rekrytera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Rosén; [2018]
  Nyckelord :Growth; Crowdsourcing; Outsourcing; Automation; Tillväxt; Crowdsourcing; Outsourcing; Automatisering;

  Sammanfattning : Purpose – the literature expresses a strong relation between sales and employee growth, where two categories are explained. Traditional companies that actively avoid growth and gazelles with a high growth degree. LÄS MER

 5. 5. Tillväxtstrategier i vård- och omsorgsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :John Oscar Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Revenue growth strategies; organic business growth; inorganic business; Tillväxtstrategier; organisk bolagstillväxt; oorganisk bolagstillväxt; vård och;

  Sammanfattning : Den svenska vård-och omsorgsmarknaden har sedan dess avreglering för ca 20 år sedan utvecklats. Från att ha varit ett offentligt monopol har vi nu istället en starkt konkurrensutsatt marknad. Konkurrensfördelar som tillväxtstrategi kan nu vara avgörande för ett bolags framgång. LÄS MER