Sökning: "Omsorgsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Omsorgsetik.

 1. 1. Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katrine Andersson; My Arléus; [2021]
  Nyckelord :Children; Care; Care ethics; Care ethics perspective; Preschool; Preschool teachers.; Barn; Förskola; Förskollärare; Omsorg; Omsorgsetik; Omsorgsetiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. LÄS MER

 2. 2. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER

 3. 3. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 4. 4. Omsorg, undervisning och dess helhet En kvalitativ studie kring begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michelle L Krantz; Evelina Holkkola; [2020]
  Nyckelord :barn; dikotomi; förhållningssätt; förskola; förskollärare; omsorg; omsorgsetik; relationellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : AbstractStudiens syfte är att undersöka spänningsfältet mellan begreppen undervisning och omsorg, beträffande hur uppdragen tolkas av förskollärare samt huruvida utrymme för närvarande mellanmänskliga möten finns, utifrån våra respondenters upplevda erfarenheter och tankar.Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 2019 och med den en förskola som är mer och mer undervisningscentrerad. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vill inte smaka på maten”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pamela Strandberg; Sara Salmins; [2020]
  Nyckelord :Matneofobi; Social interaktion; Barn; Omsorgsetik; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken kunskap förskollärare har av matneofobi och hur de praktiskt arbetar med att få barnen till att smaka på maten för att utveckla barns smakpreferenser. Även hur pedagogerna bemöter barnen i och utanför måltidsituationer samt på vilket sätt de tolkar läroplanen om hälsa. LÄS MER