Sökning: "Omsorgsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Omsorgsplikt.

 1. 1. Behovsanalysen inför försäkringsrådgivning : Hur ska den genomföras för att omsorgsplikten ska kunna uppfyllas inför rådgivning om personförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Wall; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; försäkringsrådgivning; behovsanalys; omsorgsplikt; försäkringsförmedlare; IDD; försäkringsbaserade investeringsprodukter;

  Sammanfattning : För att försäkringstagare ska känna sig trygga med att de har tecknat en lämplig försäkringsprodukt tar många försäkringstagare hjälp av rådgivare innan de ingår försäkringsavtal. Innan rådgivningen kan börja behöver försäkrings- eller investeringsrådgivaren genomföra en behovsanalys av konsumenten, för att utreda bl. LÄS MER

 2. 2. Mäklarens påverkan på det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nicolina Dellhage; Rebecka Alskog; Lisa Lavin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa de köprättsliga konsekvenser parterna i en försäljning får av att fastighetsmäklare använder sig av olika förbehåll och garantier i ett köpekontrakt. Mäklare påverkar felansvaret mellan säljare och köpare vid utformandet av köpekontrakt genom att använda klausuler och garantier. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens relation till skatterättslig rådgivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Yxhufvud; Sharon Ma Rabii; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Rådgivningsplikt; Oäkta förening; Skatterättslig rådgivning;

  Sammanfattning : Det åligger en fastighetsmäklare att utföra sitt uppdrag med omsorg och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. En fastighetsmäklares arbete aktualiserar rådgivning vid upprepade tillfällen under hela förmedlingsuppdraget. LÄS MER

 4. 4. Mäklares och besiktningsmäns ansvar vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Hietala; Marlene Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets utförande har utretts. LÄS MER

 5. 5. Målbolagsstyrelsens kompetens i samband med ett takeover-erbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Styrelsen; Takeover; Kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A takeover bid is a public offer to the shareholders of a listed limited liability company (target company) to acquire all or some of their shares. The board of directors of the target company assumes an important role in the negotiations with the buyer (bidder). LÄS MER