Sökning: "Omsorgsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Omsorgsplikt.

 1. 1. Målbolagsstyrelsens kompetens i samband med ett takeover-erbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Styrelsen; Takeover; Kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A takeover bid is a public offer to the shareholders of a listed limited liability company (target company) to acquire all or some of their shares. The board of directors of the target company assumes an important role in the negotiations with the buyer (bidder). LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens skyldighet att ge råd och upplysningar : En studie i tillämpningen av 16 § i Fastighetsmäklarlagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Edelbrock; [2018]
  Nyckelord :Handelsrätt; Fastighetsmäklarlagen; FML; Upplysningsskyldighet; Fastighetsmäklare; Mäklare;

  Sammanfattning : En bostadsrätt omfattar ett medlemskap i en ekonomisk förening och ger nyttjanderätt till en lägenhet. Detta innebär att bostadsrätten inte är något materiellt utan just en andel i föreningen, vilken bland annat innefattar upplåtelse av en lägenhet att nyttja mot ersättning, i det hus som ägs av föreningen, men också del i föreningens tillgångar och skulder. LÄS MER

 3. 3. Självkostnadsprincipen enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Krantz; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; löpande räkning; självkostnadsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Construction Contracts are not regulated by Swedish law. Instead, the construction industry uses standard agreements. Construction Contracts usually state that compensation shall be paid as a fixed award or performed on an open account basis. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsförmedlares skyldigheter - Är regleringen rättssäker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2016]
  Nyckelord :försäkringsförmedlare; försäkringsrätt; civilrätt; skyldigheter; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En privatperson eller ett företag som vill köpa försäkring kan vända sig till en försäkringsförmedlare för att få hjälp med att hitta lämpligt försäkringsskydd. Försäkringstagare befinner sig ofta i ett kunskapsmässigt underläge i förhållande till försäkringsförmedlare och det är därför viktigt att det ställs krav på försäkringsförmedlare. LÄS MER

 5. 5. Vilket ansvar har en försäkringsförmedlare vid förmedlingsuppdrag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Hassel; [2016]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; God försäkringsförmedlingssed; Försäkringsrätt; Försäkringsförmedlarens ansvar; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle ett stort behov av försäkring och den enskilda försäkringstagaren kan välja att ta hjälp av en försäkringsförmedlare för att finna rätt försäkringslösning i djungeln av alla försäkringar. Försäkringsförmedlare ska utföra sina uppdrag på ett omsorgsfullt sätt utifrån försäkringstagarens behov och ska alltid iaktta god försäkringsförmedlingssed. LÄS MER