Sökning: "Omsorgsplikt"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade ordet Omsorgsplikt.

 1. 6. Vilket ansvar har en försäkringsförmedlare vid förmedlingsuppdrag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Hassel; [2016]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; God försäkringsförmedlingssed; Försäkringsrätt; Försäkringsförmedlarens ansvar; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle ett stort behov av försäkring och den enskilda försäkringstagaren kan välja att ta hjälp av en försäkringsförmedlare för att finna rätt försäkringslösning i djungeln av alla försäkringar. Försäkringsförmedlare ska utföra sina uppdrag på ett omsorgsfullt sätt utifrån försäkringstagarens behov och ska alltid iaktta god försäkringsförmedlingssed. LÄS MER

 2. 7. Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Jellback; [2016]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Felansvar; Entreprenadrätt; Materiella uppdragsavtal; Entreprenadjuridik; Fel i uppdraget; Uppdragsavtal; Kommersiella avtal; Kommersiell Avtalsrätt; Standardavtal; Standardavtalsrätt; Transporträtt; Tillverkning av lös sak; Benefika avtal; Förvaring av lös sak; Avtalsrätt; Vårdansvar; Omsorgsplikt; NJA 2015 s.110; NJA 2015 s.3; NJA 2013 s.1174; Myresjöhusfallet; Ansvar; Culpa; Fel i tjänsten; Fel i uppgifter; Fel i utförande; Fel i förpliktelser; Fackmässighet; Utförandeentreprenad; AB04; ABT06; ABS95; BKK; Entreprenad; Lojalitetsplikt; Objektansvar; Upplysningsplikt; Produktansvar; Ansvarsfriskrivning; Garanti; Garantiansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. LÄS MER

 3. 8. Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar vid underlåtenhet att vaccinera sina barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Runeson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; vårdnadshavare; vaccination; underlåtenhet; garantläran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har pågått en debatt om huruvida vårdnadshavare bör vaccinera sina barn eller ej, och fördelarna med vaccination har ifrågasatts. Enligt gällande rätt saknas straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. LÄS MER

 4. 9. Köparens undersökningsplikt och säljarens- respektive mäklarens upplysningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Svahn; Anna Eckerstig; [2015]
  Nyckelord :The principle of loyalty; Defects in the eyes of the law; Actual defects; The brokers duty to inform; The sellers duty to inform; JB 4:19; AvtL 33 §; FML 16 §. The buyers duty to examine; Omsorgsplikt; God fastighetsmäklarsed; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Mäklarens upplysningsplikt; Faktiska fel; Köprättsliga fel; Lojalitetsprincip; Lojalitetsplikt; The duty of loyalty; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Properties represents great economic value and a property acquisition can be the biggest transaction one will do in a lifetime. Transparence regarding the defect-rules are therefore of great importance. According to the Swedish Land Code the buyer has a duty to examine. LÄS MER

 5. 10. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare i svenska och amerikanska aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Franzkeit; [2012]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; komparativ rätt; bolagsstyrning; corporate governance; komparativ bolagsstyrning; comparative corporate governance; ersättning till ledande befattningshavare; lojalitetsplikt; duty of loyalty; omsorgsplikt; duty of care; business judgment rule; aktiemarkandsbolag; VD; CEO; verkställande direktör; lön; arvode; ersättning; styrelse; styrelseansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ersättningen till ledande befattningshavare identifierades i slutet av förra millenniet som en bidragande faktor till det låga förtroendet för näringslivet i USA och i Sverige. Lagstiftarna har sedan dess försökt komma till rätta med problemen både genom lagreglering samt via bolagskoder och listningsregler på börser. LÄS MER