Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 1. Vårdandets kärna : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Regina Björck; Emma Juopperi; [2019]
  Nyckelord :Approach; Person-centered care; Nurse perspective; Nursing; Qualitative method; Förhållningssätt; Kvalitativ metod; Personcentrerad vård; Omvårdnad; Sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Att vårda personcentrerat innebär att sjuksköterskan vårdar med ett helhetsperspektiv och ser hela människan; personen bakom patienten. Människans unika historia kan då komma till uttryck genom patientberättelsen. LÄS MER

 2. 2. Stöd : En analys av begreppet stöd ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Isac Månsson; Ebba Nilsson; [2019]
  Nyckelord :begrepp; begreppsanalys; etymologisk utredning; omvårdnad; semantisk analys; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stöd är ett viktigt och centralt begrepp inom omvårdnad, men trots detta finns det en otydlighet kring begreppet och dess betydelse. Sjuksköterskan ska ge stöd både till patienter och närstående och när begreppet är otydligt kan det vara svårt att ge stöd på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 4. 4. Om jag inte skrattar, gråter jag! : En litteraturstudie om upplevelsen av humor i omvårdnaden ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Albert Brunström; Viktor Mathiasson; [2019]
  Nyckelord :humor; kommunikation; kvalitativ; omvårdnad; patient; personcentrerad vård; travelbee; vårdrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett mångfacetterat begrepp som har en god psykologisk och fysiologisk påverkan på patienterna. Trots sina positiva effekter har humor länge varit ett svårt ämne inom hälso- och sjukvård. Humor i vården handlar bland annat om att lätta upp den allt som oftast allvarliga stämning som kan finnas. LÄS MER

 5. 5. En tolkning av ordet ansvar inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Lindeblad; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Nurse; Organization; Responsibility; Ansvar; Omvårdnad; Organisation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansvar som enskild term är bara ett ord, ett språkligt uttryck. När ordet sedan upplevs av en individ bildas det ett begrepp som en mental bild och när termen ytterligare sätts i kontext tillsammans med upplevelsen skapas referenten, som blir de verkliga handlingarna i vardagens sammanhang. LÄS MER