Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 103 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 11. Om jag inte skrattar, gråter jag! : En litteraturstudie om upplevelsen av humor i omvårdnaden ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Albert Brunström; Viktor Mathiasson; [2019]
  Nyckelord :humor; kommunikation; kvalitativ; omvårdnad; patient; personcentrerad vård; travelbee; vårdrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett mångfacetterat begrepp som har en god psykologisk och fysiologisk påverkan på patienterna. Trots sina positiva effekter har humor länge varit ett svårt ämne inom hälso- och sjukvård. Humor i vården handlar bland annat om att lätta upp den allt som oftast allvarliga stämning som kan finnas. LÄS MER

 2. 12. En tolkning av ordet ansvar inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Lindeblad; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Nurse; Organization; Responsibility; Ansvar; Omvårdnad; Organisation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansvar som enskild term är bara ett ord, ett språkligt uttryck. När ordet sedan upplevs av en individ bildas det ett begrepp som en mental bild och när termen ytterligare sätts i kontext tillsammans med upplevelsen skapas referenten, som blir de verkliga handlingarna i vardagens sammanhang. LÄS MER

 3. 13. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Andersson; Hanna Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Barn på sjukhus; Familj; Familjecentrerad omvårdnad; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE ELIN ANDERSSON HANNA ERLANDSSON Andersson, E & Erlandsson, H. Sjuksköterskors erfarenhet av familjecentrerad omvårdnad - En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 14. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskans arbetssätt för att främja hälsa genom egenvård och livsstilsförändringar hos personer med hypertoni. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elisabeth Helgesson; Gunilla Lundström Ebbesdotter; [2019]
  Nyckelord :Hypertension; health; lifestyle changes; nurse; self-care;

  Sammanfattning : Background: Hypertension is a global health problem that can lead to serious complications such as stroke and congestive heart failure. Nurses' work includes promoting lifestyle changes, motivating, compliance with medication, and providing regular follow-ups to improve blood pressure. LÄS MER