Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 94 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 11. Vem bryr sig?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Empati; Empatitrötthet; Medkänsla; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Sekundär traumatisk stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor idag ställs för fler traumatiska upplevelser under kort tid än en individ utanför det vårdande yrket gör under en livstid. Empatitrötthet är för den svenska sjukvården ett relativt nytt begrepp. För att förstå empatitrötthet har även fenomenet empati beskrivits kort i bakgrunden. LÄS MER

 2. 12. Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Back Ågren; Elin Möller; [2018]
  Nyckelord :Care; experience; nursing; patient; single-room; Enkelrum; omvårdnad; patient; upplevelse; vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas på sjukhus finns olika typer av rum. LÄS MER

 3. 13. Återhämtning efter psykos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Lindqvist; Maria Pixell; [2018]
  Nyckelord :Psychotropic Drugs; Psychosis; Recovery; Schizophrenia; Psykofarmaka; Psykos; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 1500–2000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Läkemedel är grunden i behandlingen av schizofreni, detta i kombination med olika psykosociala behandlingar samt åtgärder. Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik förändringsprocess. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelser efter stomioperation.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Johansson; My Marklund; [2018]
  Nyckelord :Body; body image; care needs; experience; nurse; ostomy and patient;

  Sammanfattning : Johansson, J & Marklund, M. Patienters upplevelser efter stomioperation. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15/30 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 15. Värna hälsa – respektera autonomi : en litteraturöversikt om faktorer som påverkar autonomi hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i omvårdnadssituationer

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Bergenström; Karin Jorild; [2018]
  Nyckelord :Autonomi; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation; Omvårdnad; Relationell autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund    Personer med intellektuell funktionsnedsättning förekommer i hela vårdkedjan och har ofta större vårdbehov än övriga befolkningen, men har historiskt blivit exkluderade inom hälso- och sjukvården. Det finns föreställningar om att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte förmår vara delaktiga i sin vård eller fatta egna beslut rörande sin hälsa. LÄS MER