Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 65 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 16. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ayan Abdigaadir; Noor Samir Ismail; [2017]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; Mångkulturellt samhälle; Sjuksköterskors erfarenheter; Kulturell kompetens; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur är ett koncept som är individuellt och är även ständigt under förändring. Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. Att leva i ett mångkulturellt samhälle ställer höga krav på sjuksköterskan att vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 2. 17. Partnernas upplevelser av att leva med en person med demenssjukdom. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arbnesha Myrta; Martina Smoljan; [2017]
  Nyckelord :husband wife; dementia; sense of coherence; the literature review.; make maka; demens; känsla av sammanhang; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika symtom och förändringar i hjärnan. Det är förknippat med stigande ålder men tillhör inte det normala åldrandet. Det finns inget botemedel mot demens endast symtomlindrande behandling. Demensdiagnosen påverkar inte bara individen med demenssjukdom utan även hens partner. LÄS MER

 3. 18. Att uppleva hälsa vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Hansson; Lena Lorensson; [2016]
  Nyckelord :patient perspective; health promotion; palliative care; nursing;

  Sammanfattning : I mötet med patienter i livets slut övergår sjuksköterskans handlingar från botande till lindrande. Bakgrunden beskriver begreppet hälsa som ett flerdefinierbart begrepp och sjuksköterskans roll i vården. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Johansson; Sara Malm; [2016]
  Nyckelord :Kulturell bakgrund; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; transkulturell omvårdnad; transkulturella vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjuksköterskan vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 5. 20. Psykiatrisjuksköterskans begrepp för att beskriva psykiatrisk omvårdnad - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Hedenborg Högqvist; [2016]
  Nyckelord :Psychiatric nursing; Qualitative content analysis; Common values; Concepts; Psykiatrisk omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Gemensamma ledord; Begrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund : Psykiatrisk vård inkluderar förutom att reducera psykiatriska sjukdomssymtom, hälsofrämjande insatser för att stödja patientens utveckling mot positiva aspekter av hälsa. Vården skall utgå från ett hälsofrämjande perspektiv där patientens egna upplevelser uppmärksammas. LÄS MER