Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 94 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 16. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan: en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Ek; Ingrid Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Empatisk utmattning; Empatisk tillfredsställelse; Omvårdnad; ProQOL; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ek A & Ohlson I. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan. En kvantitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 17. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 3. 18. Åldrandets påverkan för den äldre människans sexuella hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Arvestål; Malin Krigholm; [2017]
  Nyckelord :Nursing; sexual health; experience; aging.; Omvårdnad; sexuell hälsa; upplevelse;  åldrande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor tillhör gruppen äldre. De går igenom både fysiologiska och psykiska förändringar under sin livstid som kan påverka den sexuella hälsan. Den sexuella hälsan är ett brett begrepp som inkluderar både kroppsliga och känslomässiga aspekter. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Axelsson; Sara Nedmar; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empatitrötthet; sjuksköterskor; sjukvården; arbetsmiljö; stress; omvårdnad; vårdkvalitet; utbildning; sjuksköterskeprogram; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Compassion fatigue är ett nytt begrepp och är en respons på stress som kan påverka sjuksköterskors hälsa och skapa svårigheter att ge en god vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue. Metod: Denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 20. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER