Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 96 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 21. Sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Axelsson; Sara Nedmar; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empatitrötthet; sjuksköterskor; sjukvården; arbetsmiljö; stress; omvårdnad; vårdkvalitet; utbildning; sjuksköterskeprogram; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Compassion fatigue är ett nytt begrepp och är en respons på stress som kan påverka sjuksköterskors hälsa och skapa svårigheter att ge en god vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue. Metod: Denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 22. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER

 3. 23. Gymnasieungdomars upplevda hälsa : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Gynnerstedt; Maria Landren; [2017]
  Nyckelord :Upplevd hälsa; hälsa; psykosomatiska symtom; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnaden och är skolsköterskans största fokus. Ett sätt att ge eleverna möjlighet att samtala och undersöka sin hälsa är genom ett hälsosamtal. Tidigare studier har visat att den upplevda hälsan försämras under ungdomstiden samt att tjejer upplever sämre hälsa än killar. LÄS MER

 4. 24. Närståendes vaka : En djupt berörande kärlekshandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Andersson; Jonna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Caring; family; feelings; nursing; vigilance; Känslor; omsorg; omvårdnad; närstående; vaka;

  Sammanfattning : Vaka är ett omvårdnadsvetenskapligt begrepp och beskrivs ha en central del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, likaså har vaka en central del i rollen som närstående till en svårt sjuk anhörig. Vaka behöver synliggöras inom omvårdnad då det råder oklarheter kring begreppets djupa innebörd. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ayan Abdigaadir; Noor Samir Ismail; [2017]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; Mångkulturellt samhälle; Sjuksköterskors erfarenheter; Kulturell kompetens; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur är ett koncept som är individuellt och är även ständigt under förändring. Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. Att leva i ett mångkulturellt samhälle ställer höga krav på sjuksköterskan att vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER