Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 6 - 10 av 96 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 6. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Andersson; Hanna Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Barn på sjukhus; Familj; Familjecentrerad omvårdnad; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE ELIN ANDERSSON HANNA ERLANDSSON Andersson, E & Erlandsson, H. Sjuksköterskors erfarenhet av familjecentrerad omvårdnad - En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 7. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskans arbetssätt för att främja hälsa genom egenvård och livsstilsförändringar hos personer med hypertoni. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elisabeth Helgesson; Gunilla Lundström Ebbesdotter; [2019]
  Nyckelord :Hypertension; health; lifestyle changes; nurse; self-care;

  Sammanfattning : Background: Hypertension is a global health problem that can lead to serious complications such as stroke and congestive heart failure. Nurses' work includes promoting lifestyle changes, motivating, compliance with medication, and providing regular follow-ups to improve blood pressure. LÄS MER

 4. 9. Den auktoriserade tolkens påverkan på vårdrelationen - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Henny Jonsson; Tilda Peterson; [2018]
  Nyckelord :Auktoriserad tolk; Kommunikationssvårigheter; Patient; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens mångkulturella samhälle ställer höga krav på sjukvården. Kommunikation är ett viktigt verktyg att bemästra för att kunna bedriva personcentrerad- och patientsäker vård men kan bli problematisk när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 5. 10. Domäner av betydelse för hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexander Ehrs; Ban Abro; [2018]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; health related quality of life; domains; measuring instruments.; Diabetesfotsår; hälsorelaterad livskvalitet; domäner; mätinstrument.;

  Sammanfattning : Bakgrund diabetes är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom. Av personer som drabbas av diabetes beräknas 15 procent någon gång i livet drabbas av komplikationen diabetesfotsår som ökar risken för infektioner och amputation. LÄS MER