Sökning: "Omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 1084 uppsatser innehållade ordet Omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR ATT LINDRA ÅNGEST INFÖR MRUNDERSÖKNING. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Sjöberg; Sarah Wiik Hultén; [2024-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har antalet undersökningar med magnetresonanstomografi, MR, dubblerats sen millennieskiftet. Studier visar att ca 1–2% av alla planerade MRundersökningar ställs in på grund av att patienten upplever ångest eller klaustrofobi. Att drabbas av ångest och oro i samband med undersökningar är vanligt. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ETT HJÄRTSTOPP INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Bloom; Henrik Larsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att en persons hjärta av någon anledning har upphört att slå. Det krävs omedelbara insatser för att den drabbade ska ha så bra chans att överleva som möjligt, men trots detta är överlevnadschansen låg. LÄS MER

 4. 4. Attityder till trycksårsprevention : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Sundin Ringgren; Christina Törnblom; [2024]
  Nyckelord :Attityder; Prevention; Sjukhus; Sjuksköterska; Trycksår; Trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppstår genom långvarigt tryck på huden eller genom att olika hudlager förskjuts i förhållande till varandra. Trycksår kan klassificeras som en vårdskada och kan orsaka ett fysiskt och psykiskt lidande för patienter inneliggande på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER