Sökning: "Omvårdnadsintervention"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Omvårdnadsintervention.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner vid injektions- eller blodfobi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ronja Nilsson Lind; [2019]
  Nyckelord :Blod; fobi; injektion; omvårdnadsintervention; rädsla;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskan kommer i sitt yrke att träffa patienter som är rädda för injektioner eller blod. För att ge patienten god och anpassad omvårdnad kan sjuksköterskan bemöta detta med lämpliga omvårdnadsinterventioner. LÄS MER

 2. 2. Effekten av sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christina Klint; Elin Nystedt; [2019]
  Nyckelord :heart failure; effect; nursing interventions; nursing; Hjärtsvikt; effekt; omvårdnadsinterventioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion/ Bakgrund: Mer än 37.7 miljoner personer lider av hjärtsvikt över hela världen. I Sverige har 250 000 personer hjärtsvikt och det blir allt vanligare på grund av populationens stigande ålder. Ischemisk hjärtsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt eller hypertoni kan ofta vara bakomliggande orsaker till hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande omvårdnadsåtgärder mot diabetessår som sjuksköterskan kan utföra hos personer med typ 2-diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida Blomgren; Anneli Woutila; [2017]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetessår; förebyggande åtgärder; omvårdnadsintervention och systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en växande folksjukdom som ökar världen över för varje år. Typ 2-diabetes leder ofta till komplikationer kopplade till sensoriska och cirkulatoriska nedsättningar och i kombination med högt blodsocker försvåras läkningsprocessen och ökar uppkomsten av diabetessår. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner för patienter med ångest som vårdas på sjukhus : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Frida Gustafsson; Carolina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Ångest; omvårdnad; omvårdnadsinterventioner; sjukhus; patienter; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Ångest är ett vanligt problem hos patienter på sjukhus vilket skapar lidande fördem. I denna litteraturöversikt är betydelsen av begreppet ångestsituationsbundet och innebär den sinnesstämning som uppstår vid stark oro ellerrädsla vid en viss situation eller sjukdom. LÄS MER