Sökning: "Omvårdnadsinterventioner"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Omvårdnadsinterventioner.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid rehabilitering efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Angelica Grund; Klara Gull; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner för att lindra symtom hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; Milton Fallqvist; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Cancer; Omvårdnadsinterventioner; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Introduktion: Palliativ vård innebär att skapa bästa möjliga livskvalitet och minska lidande vid en obotlig sjukdom. Smärta, ångest, fatigue och dyspné är vanligt förekommande symtom för patienter med en cancersjukdom. Patienter med cancer utgör en stor del av de som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsinterventioner vid övervikt och fetma : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Haag; Alexander Svensson; [2022]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Majoriteten av den svenska befolkningen lever med övervikt och fetma, om inga åtgärder görs kommer trenden att fortsätta. Samhällets omkostnader för övervikt och fetma år 2016 beräknades till 48,6 miljarder. LÄS MER

 5. 5. Patienter med förmaksflimmer som möter omvårdnadsinterventioner ledda av sjuksköterskor : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sharam Soheilifar; Jessica Moreno Vergara; [2022]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Health related Quality of Life; Lifestyle; Risk factors; Nursing intervention; Förmaksflimmer; Hälsorelaterad livskvalitet; Livsstil; Riskfaktorer; Omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligaste arytmierna i Sverige och västvärlden och förväntas öka bland befolkningen. Riskfaktorer som övervikt, stort alkoholintag, hypertoni och hög ålder har visat sig ha en stor påverkan på förmaksflimrets progression och därmed ökande morbiditet och mortalitet hos patienterna. LÄS MER