Sökning: "Omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 2. 2. Covid-19: Det var en "Nano-Nano"-upplevelse : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser vid vården av patienter med Covid-19 inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Olivia Larsson Holm; Victoria Ullström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården världen över. I december 2022 hade ca 640 miljoner fall konstaterats smittade och mer än 6 miljoner dödsfall rapporterats. Detta har påverkat sjuksköterskans arbete på flera olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Blomander; Julia Gunta; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Somatisk vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle och uppmärksammas i allt större utsträckning. Uppskattningsvis drabbas en av tre personer av psykisk ohälsa under sin livstid. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som inkluderar olika typer av psykiska besvär och sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Digitala vårdmöten : En utmanande utveckling för sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ream Ali; [2023]
  Nyckelord :Communication; digital health ehealth; experiences; nurse.; Digital vård ehälsa; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Background: The world is facing new conditions and people are living longer, therefore an increased need for care and greater challenges for nurses to offer high- quality healthcare. Training and hiring more nurses is not considered an optimal solution, but the application of digital care services seems to respond to the increased need for a functioning care. LÄS MER

 5. 5. Att bryta tystnaden : Samtal om sexuell hälsa och sexualitet med patienter med cancer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jasmina Vidjen; Alexandra Lindbom; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Onkologi; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kommunikation; Patient; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor livsförändring som en cancerdiagnos kan medföra förändrad sexualitet och sexuell hälsa. Sjuksköterskor har en roll att bemöta patienters behov av stöd och information, samt skapa förutsättningar för en god hälsa. LÄS MER