Sökning: "Onkologisk slutenvård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Onkologisk slutenvård.

 1. 1. Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Maria Eide; Ninna Herklint; [2020-08-06]
  Nyckelord :Självbild; kroppsbild; palliativ vård; onkologisk slutenvård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid.Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livetsslut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativvård för att lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdsråd vid cytostatikabehandling : En jämförande studie mellan öppenvård och slutenvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bergh; Claes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; information; cancer; cytostatikabehandling; onkologi; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och förebyggas dvs. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheten som trygghet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petronella Lannerheim Saure; [2017]
  Nyckelord :Erfarenhet; Moralisk stress; Onkologisk slutenvård; Sjuksköterskor; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studier visar att sjuksköterskor som arbetar inom onkologisk slutenvård har en stressande arbetssituation framför allt till följd av svårt sjuka patienter och organisatoriska faktorer. På grund av stress upplever sjuksköterskorna bland annat känslomässig utmattning, utbrändhet och förändrad personlighet. LÄS MER

 4. 4. Taktil massage – ett komplement inom onkologisk slutenvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susann Hoffmann; Anna Olsson; [2017]
  Nyckelord :Beröring; taktil massage; välbefinnande; General Works;

  Sammanfattning : Behovet av beröring finns hos de flesta individer och är grundläggande i omvårdnadsarbetet. En cancerbehandling innebär en stor fysisk och psykologisk påfrestning för den som drabbats. LÄS MER