Sökning: "Online Doctor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Online Doctor.

 1. 1. The Digital Doctor: - An Empirical Study on the Emergence of Digital Medical Care with the focal point on Region Skåne’s Digital Healthcare Pilot-Project

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :digital doctor; virtual doctor;

  Sammanfattning : Introduktion: Vi hittar ständigt nya sätt att förenkla våra liv med hjälp av teknik. En av de nyare utvecklingarna på marknaden är en applikation som tillåter oss att kontakta en digital läkare. LÄS MER

 2. 2. New Blood in the System: Taking the Pulse of Medical Professionals in a Digital Environment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra Daoud; Ebba Johansson; [2019]
  Nyckelord :Job Satisfaction; Digitalization; E-health; Remote Work; Online Doctor;

  Sammanfattning : The digitalization of primary care has in recent years enabled the practice of digital medical consulting, affecting the working conditions of many medical professionals. Considering the subsequent effects, e.g. changed work location and patient communication, a corresponding shift in job satisfaction is not a surprising result. LÄS MER

 3. 3. Detecting Fake Reviews with Machine Learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Marina Ferreira Uchoa; [2018]
  Nyckelord :Text mining; review spam; fake review; deceptive review;

  Sammanfattning : Many individuals and businesses make decisions based on freely and easily accessible online reviews. This provides incentives for the dissemination of fake reviews, which aim to deceive the reader into having undeserved positive or negative opinions about an establishment or service. LÄS MER

 4. 4. Det digitala vårdmötet: En kvalitativ studie om hur Min Doktor arbetar med varumärkesbyggande och relationsskapande marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nyhlén; Ida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; varumärkesbyggande kommunikation; relationsskapande kommunikation; marknadskommunikation; e-hälsa; digital vård; digitala vårdcentraler; Min Doktor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Health care has always been based on the physical encounter and the relationship between doctor and patient, but the development of digital healthcare has changed these conditions. Therefore, this study intends to explore how Swedish digital healthcare centers are trying to create and maintain relationships with their patients, and how they communicate with their external stakeholders in order to position their brand. LÄS MER

 5. 5. Digital communication with parents and their children in online healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Tilda Claeson; Sally Wiezell; [2016]
  Nyckelord :Min Doktor; online healthcare; child-centred care; doctor-patient-child triad; user-centred design; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Swedish primary care is under a lot of pressure and struggle to keep up with the big patient flow. An alternative to visiting a physical primary care centre is to visit Min Doktor which is a digital healthcare centre offering doctor visits online that help patients with diagnosis, prescriptions and referrals. LÄS MER