Sökning: "Online Games"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden Online Games.

 1. 1. Hjältar, skurkar & stereotyper : Hur manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milla Nilsson; Elin Hynninen; [2022]
  Nyckelord :Hjältar skurkar; genus; fysionomi; frenologi; stereotyper; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersökte och analyserade hur manliga och kvinnliga spelkaraktärer kan porträtteras som goda eller onda utifrån stereotypa visuella attribut. Undersökningen utgick från teorier kring historisk fysionomi och populärkulturella stereotyper. LÄS MER

 2. 2. Emotionshantering i onlinespel : En kvalitativ undersökning om hanteringen av negativa emotioner i tävlingsinriktade onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Karlsson; Simon Gartman; [2022]
  Nyckelord :Aggression; Social influence; Communication; Frustration; Competition; Aggression; Social påverkan; Kommunikation; Frustration; Tävling;

  Sammanfattning : E-sport är vid början av 2020-talet en mer accepterad sport än tidigare i historien och har nått en sådan kommersiell nivå att spelare i toppskiktet kan livnära sig på det. I takt med att spelen blivit mer tävlingsinriktade samt upptar en stor del av mångas tid har oron över spel och spelmiljöers potentiella psykologiska effekter aktualiserats. LÄS MER

 3. 3. Digital games in grades 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Timothy Fryk; [2022]
  Nyckelord :Digital games; digital game-based teaching; English language teaching; middle school; compulsory school; attitudes;

  Sammanfattning : Digital games are a common interest today and research has shown that digital games affect English vocabulary building in a positive way. This study aims to examine the attitudes of teachers in grade four to six towards the use of digital games for vocabulary building in the classroom and how they are used to do that. LÄS MER

 4. 4. Streaming as a Virtual Being : The Complex Relationship Between VTubers and Identity

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Birna Turner; [2022]
  Nyckelord :vtuber; livestreaming; streaming; twitch; motion capture; identity;

  Sammanfattning : The boundary between offline and online worlds is rapidly shrinking with improvements in technology. Virtual Youtubers (VTubers) have emerged in recent years as a new Twitch streaming phenomenon. Replacing the use of webcams, VTubers obscure their true physical appearance and instead choose to represent themselves through a fictional character. LÄS MER

 5. 5. Quantitative Analysis of Customizable Player Avatars in an MMORPGEnvironment

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Mikhail Gardberg; Siri Kjerf; [2022]
  Nyckelord :Video Games; Representation; Hypersexuality; Fashion; Digitala spel; representation; hypersexualitet; mode;

  Sammanfattning : Sexualization of video game characters has been noted to have real world consequences. While there are studies surrounding characters designed by video game developers, the same cannot be said for players' choice of attire. LÄS MER