Sökning: "Online Grocery"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Online Grocery.

 1. 1. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Background: The emergence of the internet has changed the market structure for many industries, and it can be discerned that there has been a shift where trade has increasingly shifted from traditional retail to online shopping. In the food industry, e-commerce has in recent years grown even larger. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 related emotional states shaping the consumer : An empirical investigation of the negative emotional states impact on the changing consumer behaviour during Covid-19 in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Boman Andersson; Emelie Lemberg; [2021]
  Nyckelord :Consumer Behavior; Negative Emotional State; E-grocery; Grocery; Covid-19;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the Swedish consumer behaviour during the Covid-19 pandemic and how negative emotional states impact the choice of grocery shopping.  The concept of consumer behavior and the impact of negative emotional states is a topic that gained interest during the last couple of years. LÄS MER

 3. 3. Buy 2 for the price of 1 : A multiple case study of how grocery stores influence consumers impulse buying behavior online

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tess Adolfsson; Isabell Schönström; [2021]
  Nyckelord :Impulse buying; Online impulse buying; Consumer behavior; Online grocery shopping; Grocery shopping; E-commerce; Grocery stores;

  Sammanfattning : There has been a significant increase in e-commerce over the past years and to which extent consumers use it. During the past year, when the Covid-19 pandemic has ravaged among us, food consumption has also become a fact. LÄS MER

 4. 4. Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hansson; Jesper Olsson; Sanne Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; e-handel; seniorer; livsmedel; STP-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. LÄS MER

 5. 5. ”Man blir inte lika sugen när man ser en bild av ett livsmedel. Det är inte så att det vattnas i munnen direkt” : En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av onlinehandel av mat under Covid-19 pandemin

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Cecilia Ålhed; [2021]
  Nyckelord :onlinehandel; Covid-19; mathandel; matval; livsmedelsval online;

  Sammanfattning : Bakgrund I mars 2020 konstaterades att världen drabbats av en pandemi orsakad av SARS-CoV-2, vilket namngavs Covid-19. Många länder stängde ner och i Sverige uppmanades befolkningen att undvika sociala kontakter, jobba hemifrån och att inte vistas i butiker och köpcentrum i onödan. LÄS MER