Sökning: "Online Sampling"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Online Sampling.

 1. 1. Tv:n, konkurrensen och behoven. : En kvantitativ enkätstudie om motivationen till användning av SVT1, TV4, SVT Play och TV4 Play.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Andersson; Sofia Ekros; [2024]
  Nyckelord :Linjär-tv; Streamingtjänster; SVT1; TV4; SVT Play; TV4 Play; Uses and gratification; Technology acceptance model;

  Sammanfattning : This study aimed to find out the primary need of individuals ages 25-39 have, when it comes to using SVT1, TV4, SVT Play and TV4 Play and to assess how easy and useful the tv-channels are for them. The target group was individuals between ages25-39 who lives in Sweden. 139 individuals replied to the online form. LÄS MER

 2. 2. Online Teacher Professional Development in Conflict Area Online Teacher Professional Development Training For Educators in Two Different Areas in Syria, a case study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Afraa Alsaleh; [2023-11-01]
  Nyckelord :Teachers Professional Development; TPD; remote learning; crisis zone; online course; conflict area;

  Sammanfattning : Teachers in the modern technological era are prompted to continually develop their skills and knowledge. Therefore, educational organizations have repeatedly called for more action to support teachers and educational systems. LÄS MER

 3. 3. Hanterande (slängande) av returer inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Bengtsson; Lisa Holm; Jessika Pham; [2023]
  Nyckelord :Returbeteende; returpolicys; hållbarhet; CSR; produktförstöring; retur Return behavior; return policies; sustainability; product destruction; return; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Undersöka konsumenters köp- och returbeteenden vad gäller kläder vid införandet av striktare returpolicys. Teoretiska perspektiv Returbeteende, Categories of online returning behavior, Returpolicy, CSR, Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility, Tidigare forskning, Grandiositet och nollsummespel Metod Uppsatsen utgår från en kvantitativ undersökningsmetod och deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. “I Feel so at Home in This Subreddit" : A Netnographic Analysis of the Fan Subreddit r/ThelastofusHBOseries and Its Community-Building Aspects

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Marlene Penn; [2023]
  Nyckelord :The Last of Us; fandom; online fan community; Reddit; netnography; communication; community building;

  Sammanfattning : This thesis examines the online fan community of the HBO series The Last of Us on the social media platform Reddit. Within this study, the fans’ communication practices on the subreddit r/ThelastofusHBOseries are researched and analyzed from a community-building perspective. The subreddit was observed employing a netnographic approach. LÄS MER

 5. 5. Förekommer det skillnader mellan juristers och gemene mans moraliska ståndpunkter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Guldbrand; Eloise McLellan; [2023]
  Nyckelord :moral; personliga värderingar; beslutsfattande; jurister; sociala värderingar; morality; personal values; decision making; attorneys; social values; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om juristers moraliska uppfattning skiljer sig från gemene mans moraliska uppfattning. Den teoretiska bakgrunden om moral utgick från Haidts “Moral Foundations theory”, i enlighet med denna teori utgick studien från att det finns fem olika moraliska principer som utgör den moraliska kompassen. LÄS MER