Sökning: "Online Teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Online Teaching.

 1. 1. EDUCATORS’ PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION, INTERDISCIPLINARY TEACHING AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENTS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Theodora Salti; [2021-08-16]
  Nyckelord :value of arts in education; art-based teaching; interdisciplinary teaching; physical pedagogical environments; expanded pedagogical environments; posthumanism; object-centered learning theory; Reggio Emilia pedagogy;

  Sammanfattning : Aim: Τhis research aims to embark a journey into complex issues of art-based and interdisciplinary teaching and use of pedagogical and extended pedagogical environments based upon educators’ perspectives. Through understanding deeply educators’ views regarding these teaching methods, educators may receive the support needed. LÄS MER

 2. 2. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER

 3. 3. A Systematic Review of Social work education and training programs in palliative and end-of-life care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hang Li; [2021-01-13]
  Nyckelord :social work; education and training programs; palliative and end-of-life care;

  Sammanfattning : Background: The advanced modern medicine and people’s open-minded attitudes about death call for the development of palliative and end-of-life care. Patients and their family members also promote higher requirement to the professionals and the quality and quantity of the service. LÄS MER

 4. 4. Automating Feature-Extraction for Camera Calibration Through Machine Learning and Computer Vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Elias Åkeborg; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Feature-extraction; Classification; Camera Calibration; DeepLab; U-Net; Ridge Detection; Sub-pixel optimization; Artificial Intelligence; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning as a field has expanded in an explosive manner, with more companies interested in using the technology. One of these companies, Spiideo, uses Machine learning to automatically stream and record sports, highlighting key events - all automatically without a cameraman. LÄS MER

 5. 5. Gymnasiekemi under den globala pandemin COVID-19 läsåret 2020/2021 : Hur lärande och kemiundervisning påverkats utifrån ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Cecilia Ehrenborg Williams; Catarina Eivinsson; [2021]
  Nyckelord :on-line teaching; student learning; chemistry education; secondary school; motivation; corona pandemic effects; fjärrundervisning; lärande; kemididaktik; distansundervisning; gymnasiet; kemiundervisning; pandemianpassningar; motivationstapp;

  Sammanfattning : När coronapandemin slog till våren 2020 var kemiundervisningen på gymnasieskolorna i Sverige planerad huvudsakligen som närundervisning och få skolor och lärare var förberedda på den snabbt beslutade omställningen till fjärrundervisning. Under vår VFU-period under vårterminen 2021 uppstod en unik chans att undersöka hur ett antal erfarna kemilärare ställde om och hanterade denna speciella situation av undervisning med förutsättningar som ständigt ändrades med kort varsel beroende på smittoläget i Sverige. LÄS MER