Sökning: "Online behavioral advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Online behavioral advertising.

 1. 1. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 2. 2. Känner du dig bevakad på internet? Klicka här : Studie om hur köpintentionen hos konsumenter tillhörande olika personlighetsdimensioner påverkas av Online Behavioral Advertising

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Jarrolf; Sonia Holm; [2019]
  Nyckelord :Big Five; Big data; Online Behavioral Advertising; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : This study discusses Online Behavioral Advertising (OBA), which fundamentally consists of collected data about a person’s online behavior. The phenomena are made possible via the use of cookies on webpages and social media, which the user needs to accept to access the platform. LÄS MER

 3. 3. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER

 4. 4. What do consumers really think about advertising chasing them online? : A quantitative study about consumers’ perception of behavioural marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Gremlin; Vlada Rusakova; [2019]
  Nyckelord :AI; big data; mass customization; micro targeting; behavioral marketing; purchase intention and brand trust.;

  Sammanfattning : Behavioral marketing is something that has received lots of attention due to growing awareness around artificial intelligence (AI) and companies using this technology for marketing purposes. However, the data collection practices have been receiving lots of critique for a while now and therefore it is more important than ever to gain an insight of how the consumers perceive behavioral online marketing. LÄS MER

 5. 5. Personaliserad onlinemarknadsföring till priset av personlig integritet - En kvantitativ studie av aspekter som påverkar effekterna av personaliserad onlinemarknadsföring

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Ekholm; Elisabeth Hellström; [2019]
  Nyckelord :personalization paradox; online behavioral advertising; personalization; privacy invasion; online advertising;

  Sammanfattning : Digitalization has enabled retailers to collect data about consumers and their behavior, and it is becoming increasingly common to utilize data through personalized marketing. The goal with personalization is to increase relevance and customer adoption, however, previous research has identified a personalization paradox where greater personalization may invoke negative effects such as feelings of privacy invasion with consumers. LÄS MER