Sökning: "Online behavioral advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Online behavioral advertising.

 1. 1. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara native

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Truvé; Isabelle Edenborg; Anna Frick; [2019]
  Nyckelord :Persuasion Knowledge Model; marknadsföring; native advertising; sociala medier; Instagram; influencer marketing; millennials; konsumentbeteende; change-of-meaning-principen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To Be or Not To Be Native - a Quantitative Study of Native Advertising on Instagram, and Its Effect on Consumer Behavior and Attitude. Seminar date: 2019-01-17 Course name: FEKH29, Degree project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credits. LÄS MER

 3. 3. Den personifierade marknadsföringens effekter på köpintentioner : En studie med fokus på medvetenheten om online behavioral advertising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Westerberg; Elin Wuopio; [2018]
  Nyckelord :OBA; online behavioral advertising; OBT; online behavioral targeting; personalized online advertising; targeted advertising; awareness knowledge; privacy concerns; cookies; buying intentions.;

  Sammanfattning : Utvecklingen av tekniken sker i snabb takt vilket gör att människors vetskap om OBA inte alltid hänger med, inte heller lagar och regler som ska skydda deras integritet. Därför är det intressant att undersöka hur effektiv marknadsföringstypen OBA är beroende av konsumenternas medvetenhet om fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Information, integritet och individualiserad reklam : Om regleringen av intressebaserad annonsering i ljuset av nya dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thorngren; [2017]
  Nyckelord :intressebaserad annonsering; marknadsrätt; dataskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Let’s deal…. - A quantitative study of shopping value in daily deal: Their antecedents and subsequents

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zaki Alzayat; Farrah Fawzy; [2016]
  Nyckelord :Daily Deal; e-tailer; utilitarian value; hedonic value; preference; behavioral intention; impulsive buying behaviour; variety seeking tendency; price sensitivity; regression analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Daily-deal websites have recently been a new and successful way of attracting product service providers since they offer ‘‘free’’ advertising and at the same time the opportunity to sell products and services via certain promotional campaigns. However, research on the concept of daily deal consumer behaviour has been somewhat limited in the context of online shopping, especially regarding empirical hypothesis testing. LÄS MER