Sökning: "Online gambling"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Online gambling.

 1. 1. Artificial Intelligence and Corporate Social Responsibility in the Online Gambling Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristijan Salihovic; [2021-07-08]
  Nyckelord :Online gambling; Responsible gambling; Gambling addiction; Problem gambling; CSR; AI; Moral profit; Customer-oriented Moral and Systemic Proactivity; COMSP; Gambling-related Harm Reduction and Prevention; G-HARP; Cloud-based Global Gambling Registry; CGGR; International Gambling Standards; IGAS;

  Sammanfattning : Background: Digital technology and the Internet have created the preconditions for the development of online gambling. Gamblers can play or bet online whenever they want and wherever they are. Gambling should be entertaining, allowing players to keep it in balance with other activities in their lives. LÄS MER

 2. 2. Ett spel med många konsekvenser : En kvantitativ studie om 16-18 åringars spelvanor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Agnes Johansson; Astrid Flyborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gambling is an increasing problem in society and can cause a wide spectrumof difficulties for individuals since gambling does not only affect peopleeconomically, but also socially and health-wise. A lot of the previousresearch focuses on adults and not adolescents. LÄS MER

 3. 3. Är Unga Vuxna Sveriges Framtida Nätcasinospelare? : En multimodal analys av budskapen i tre stycken spelreklamfilmer och hur unga vuxna uppfattar och resonerar kring filmerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :David Göthberg; vince Scheynius; [2021]
  Nyckelord :Encoding decoding; multimodal analysis; gambling commercials; young adults and gambling problems.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how young adults perceive gambling companies' video commercials in Sweden. A fast rise of commercials from gambling companies have evolved in recent years. As of January 2021, 102 companies have been approved for a Swedish gambling license. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Carlhammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER

 5. 5. Credibility Communication of CSR Initiatives : A study on credible CSR communication within the gambling industry among millennials.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Maxamed Duran Ali; Serhat Tekes; [2021]
  Nyckelord :CSR credibility; gambling industry; millennials;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has become an increasingly important aspect for companies to consider in a highly competitive business environment. Consequently, stakeholders have shown increased interest in how companies and suppliers relate to sustainable development and place ever higher demands on companies to actively engage in CSR initiatives. LÄS MER