Sökning: "Online-to-Offline marknadsföring skönhetsindustrin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Online-to-Offline marknadsföring skönhetsindustrin.

  1. 1. Glossier : en fallstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

    Författare :Rebecka Engstrand; [2019]
    Nyckelord :beauty industry; charismatic capitalism; Consumption; marketing; Digitalization; Glossier; prosumer; user generated content; Online-to-Offline marketing; social media användare genererat innehåll; Digitaliseringen; Karismatiska kapitalism Konsumtion; marknadsföring; prosument; Online-to-Offline marknadsföring skönhetsindustrin; sociala media; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide the reader with knowledge of how the beauty industry is affected by digitalization, especially concerning marketing strategies and consumption practices. This thesis performs a case study of the company Glossier in order to examine what strategies they use to market and sell their products. LÄS MER