Sökning: "Online-trust"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Online-trust.

 1. 1. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 2. 2. I Accept - A quantitative study exploring possible determinants for consumer trust in AI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Linnéa Kähler; Elin Olsson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Artificial Intelligence AI ; Consumer trust; Anthropomorphism; Data transparency; Privacy concern; Personal relevance;

  Sammanfattning : In this study, we examine factors which determine consumer trust in AI and explore challenges and opportunities in relation to these. Through investigating previous findings regarding online trust and trust in AI, we hypothesized that data transparency and anthropomorphism would have a direct effect on trust in AI, and that privacy concern and personal relevance would moderate these relationships. LÄS MER

 3. 3. The Effects of E-payment Methods on Online Purchasing Cancellation : An empirical study on Swedish consumers’ perception of trust and security in e-payments

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniel Scherling; Roosa Antinoja; [2019]
  Nyckelord :E-Payment; Technology Acceptance Model; Perceived Usefulness; Perceived Ease of Use; Online Trust; Online Security;

  Sammanfattning : Abstract Background: Around 45% of Swedish consumers canceled their online purchase in 2018, due to too high delivery fees and issues concerning payments. This research is focusing on e-payments by utilizing the Technology Acceptance Model 3 and its determinants perceived usefulness and perceived ease of use, and how they contribute to the e-payment method decision. LÄS MER

 4. 4. Third-party certifications influence on online trust : A quantitative study of the Swedish customers perspective

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Hveem; Josefine Szasz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER