Sökning: "Onlinehandel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Onlinehandel.

 1. 1. E-handelns framgångsfaktorer i integration med en ökad digitaliserad supply chain : En kvalitativ studie om e- handelsprocesser inom framgångsrika svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Eliasson; Simon Karlström; [2019]
  Nyckelord :supply chain management; kundrelation; e-handelns framgång; digital supply chain management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har vuxit mer än någonsin de senaste åren och är något som även beräknas fortsätta att utvecklas. Ny teknologi och nya möjligheter dyker upp på marknaden och företag står inför skiftande trender hela tiden. LÄS MER

 2. 2. Sinnen bär frukt : En studie om onlinehandel inom livsmedelsbranschen ur ett sensoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Eriksson; Lucas Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; sinnen; livsmedel; livsmedelshandel; onlinehandel; omnikanaler; servicelandskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
  Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

  Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER

 4. 4. Integritet till salu : En studie kring tillit, misstro och integritetsmedvetenhet vid internethandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Bastin; Maximilian Jansson Hobohm; [2013]
  Nyckelord :e-handel; internethandel; tillit; misstro; integritetsmedvetenhet; köpintention;

  Sammanfattning : En kraftigt ökande onlinehandel gör det allt vanligare att konsumenter tvingas uppge personuppgifter i köpproces- sen på Internet. Personuppgifter kan med teknisk utveckling också samlas in på nya sätt, exempelvis med hjälp av cookies, och konsumenten är inte nödvändigtvis alltid medveten om detta intrång på dennes integritet. LÄS MER