Sökning: "Onlineplattform"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Onlineplattform.

 1. 1. Mellanhänder eller internetpolis? : En analys av onlineplattformars ansvar vid användargenererade immaterialrättsintrång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Fransson; [2022]
  Nyckelord :Onlineplattform;

  Sammanfattning : The liability regime in the European Union for online intermediaries have for a long time been built on the assumption that these intermediaries are neutral conveyors of information and should therefore not be liable for the content posted by third parties. With the emergence of online platforms as the new dominant online intermediary, this assumption no longer corresponds to reality. LÄS MER

 2. 2. Ett digitalt övningsverktyg för simulering av finanskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Börestam; Gustav Eriksson; Patrik Johansson; Joakim Michalak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella institutioner i hela världen behöver vara väl förberedda på finansiella kriser för att minimera de negativa effekter som kan komma till följd av en finanskris. Idag övar och utbildas anställda inom finanssektorn på finanskrishantering. LÄS MER

 3. 3. Leveraging Explainable Machine Learning to Raise Awareness among Preadolescents about Gender Bias in Supervised Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gaspar Isaac Melsion Perez; [2020]
  Nyckelord :explainable AI; interpretability; education; children; gender; bias; machine learning; human-computer interaction; förklarbar AI; tolkbarhet; utbildning; barn; kön; bias; maskininlärning; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Machine learning systems have become ubiquitous into our society. This has raised concerns about the potential discrimination that these systems might exert due to unconscious bias present in the data, for example regarding gender and race. LÄS MER