Sökning: "Onlinevänner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Onlinevänner.

  1. 1. “Utan onlinevänner hade jag antagligen varit död” : En studie om via vilka plattformar och aktiviteter nya vänner möts på nätet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

    Författare :Cornelia Askvall; Catrin Westerberg; [2016]
    Nyckelord :Friendship; World of Warcraft; Facebook; Tinder; Online friendship; Social networking sites; Social gaming; Internet; Vänskap; World of Warcraft; Facebook; Tinder; Onlinevänner; Sociala nätverkstjänster; Socialt spelande; Internet;

    Sammanfattning : Vänner möts inte längre bara på fysiska platser utan även online på olika typer av plattformar. Denna studie utforskar var onlinevänner träffas, i vilka aktiviteter de umgås, hur frekvent onlinevännerna umgås samt hur många onlinevänner som även träffas offline. LÄS MER