Sökning: "Ontologisk otydlighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ontologisk otydlighet.

  1. 1. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
    Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER