Sökning: "Oordning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Oordning.

 1. 1. The effect of disorder on the axial anomaly in a lattice model in 1 + 1 dimensions

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Agnes Wattrang; [2023]
  Nyckelord :Axial anomaly; tight-binding model; semiclassical physics; correlated disorder.; Axial kiral anomali; tätbindningsmodell; semiklassisk fysik; korrelerad oordning;

  Sammanfattning : This work investigates the effect of a disorder potential, that represents impurities/dislocations in the lattice, on the time-dependent signature of the axial anomaly in a one-band tight-binding model in one spatial dimension. The tight-binding model is solved numerically and the simulation results are compared with a semiclassical expression for the time-dependent axial density, n5(t), due to Nielsen and Ninomiya [1]. LÄS MER

 2. 2. Samhällsordningen i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Flodell; [2023]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; Dykungens dotter; samhällsordning; uteslutning; René Girard; syndabocksmekanism; Michel Serres; strukturalism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att visa hur sociala förhållanden tematiseras i Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter, med fokus på uteslutningsförhållanden. Med hjälp av en strukturalistisk metod hämtad från Michel Serres avtäcker analysen närvaron av en särskild operation av grundande uteslutning inom olika samhälleliga sfärer som presenteras i romanen. LÄS MER

 3. 3. Undersökning och förbättringsarbete av internlogistik mellan hygienzoner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Malin Ljungström; Nicklas Rosell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en fallstudie på livsmedelsföretaget Semper AB vid deras produktionsanläggning i Götene där företaget tillverkar välling, modersmjölksersättning och glutenfria mixer. Arbetet innebar undersökning av internlogistik mellan hygienzoner för de tre flödena Wetmix, avfall och Basepowder. LÄS MER

 4. 4. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Lindberg; Emma Nygren; [2022]
  Nyckelord :fysisk planering; förtätning; industrimiljö; vegetation; urban ekologi; biologisk mångfald; värderingar; föreställningar; social konstruktion; ordning och oordning; dikotomi; anomali; metafor;

  Sammanfattning : Urbanisering är ett hot mot biologisk mångfald. När vi människor försämrar eller förstör ekosystem hotas allt liv på jorden. Vårt utnyttjande av naturresurser och ekosystem utgår ifrån modernitetstankar som grundar sig i en dualistisk uppdelning mellan natur och kultur. LÄS MER

 5. 5. Effects of power-law correlated disorder on a 3D XY model

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Philip Broms; [2022]
  Nyckelord :Condensed matter physics; Ising model; XY model; Markov Chain Monte Carlo; Phase transition; Disorder; Theoretical physics; Wolff algorithm; Kondenserade materians teori; Isingmodell; XY-modell; Markovkedje-Monte Carlo-metoder; Teoretisk fysik; Oordning; Fasövergångar; Wolffalgoritmen;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of power-law correlated disorder on a three-dimensional XY model and the Weinrib-Halperin disorder relevance criterion’s pre-dictive ability. Ising models are used as a map to realise disorder couplings. LÄS MER