Sökning: "Open kit"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Open kit.

 1. 1. Validering av vankomycin-resistenta enterokocker : Diagnostik på panther fusion open access instrument

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Mary Wared; [2022]
  Nyckelord :Amplidiag assay mix 2; E-swab; Panther fusion system; PCR; vancomycin; VRE; Amplidiag assay mix 2; E-swab; Panther fusion system; PCR; vankomycin; VRE;

  Sammanfattning : Panther Fusion® system är ett fullständigt automatiserat in vitro diagnostiksystem som har högt flöde av prov-till-resultat och tillåter utförandet av in vitro diagnostiska tester genom användning av realtids Polymerase Chain Reaction (realtids-PCR). Syftet med detta projekt är att validera om det finns möjlighet att använda ett kit från Amplidiag på Panther fusion open access för att diagnostisera vankomycin resistenta enterokocker (VRE) samt att utvärdera analys direkt på E-swab prover istället för anrikningsbuljong. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. A Quantum Neural Network for Noisy Intermediate Scale Quantum Devices

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Altay Dikme; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neural networks have helped the field of machine learning grow tremendously in the past decade, and can be used to solve a variety of real world problems such as classification problems. On another front, the field of quantum computing has advanced, with quantum devices publicly available via the cloud. LÄS MER

 4. 4. Seeing feelingly through the Feet : A Design Space for Microopportunities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karolin Valaszkai; [2021]
  Nyckelord :Author Keywords feet; body awareness; autobiographical design; soma design; micro-opportunities; rituals;

  Sammanfattning : The thesis consists of autobiographical soma research-oriented design for bringing somatic attention to the feet by the concept of micro-opportunities embedded in external artifacts to defamiliarize experiences. There is a growing body of work within the HCI community reporting on pressure-sensitive prototypes for raising bodily awareness alongside heat as a positive embodied response. LÄS MER

 5. 5. EtherCAT based motion controller

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rohan Kelkar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motion control is the heart of today’s industrial automation. It’s everywhere right from a simple conveyor system to a complex 9 axis CNC machine or an industrial robot. Systems can be configured for either accurate positioning within tolerances of a few microns, speed of motion or torque. LÄS MER