Sökning: "Open-pit mining"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Open-pit mining.

 1. 1. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 2. 2. Medium term planning with Evolution : Comparison with current method at LKAB Svappavaara

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Koen Vos; [2018]
  Nyckelord :mining; production scheduling; mine planning;

  Sammanfattning : This thesis looks at the medium term mine planning process and tools in the Leveäniemi open pit mine operated by LKAB Svappavaara. The current planning process uses software, Chronos, which was previously used successfully to perform medium term planning for the Gruvberget mine, which is also operated by LKAB Svappavaara. LÄS MER

 3. 3. Monitoring heavy metals in private drinking water near industrial activity in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victoria Jansson; [2018]
  Nyckelord :industrial pollution; heavy metals; drinking water;

  Sammanfattning : Exposure to heavy metals around the world is practically unavoidable due to their extensive use and spread in the environment. This is especially critical due to the metals’ toxicity and detrimental effects on human health. Rural inhabitants in less developed countries in Europe near industrial local polluters are especially exposed. LÄS MER

 4. 4. Borrhålslängder vid pallbrytning : Undersökning om önskade borrhålslängder kan erhållas vid produktionsborrning i dagbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Mitander; Oskar Hauri; [2017]
  Nyckelord :Aitik; Pallet mining; Borehole length; GNSS; Leica; Trimble; Drill plan; Navigations system; Aitik; Pallbrytning; Borrhålsdjup; GNSS; Borrplan; Leica; Trimble; Navigationssystem;

  Sammanfattning : I Aitiks dagbrottsgruva i norra Lappland bryts kopparmalm med hjälp av metoden pallbrytning. I korthet innebär det att omkring 200 borrhål borras vertikalt i berget och fylls senare med sprängämne. Vid detonationen frigörs en horisontell skiva, så kallad pall, från det omgivande berget. LÄS MER

 5. 5. Visual-Inertial Odometry for Autonomous Ground Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Akshay Kumar Burusa; [2017]
  Nyckelord :visual inertial odometry; sensor fusion; extended kalman filter; autonomous vehicle;

  Sammanfattning : Monocular cameras are prominently used for estimating motion of Unmanned Aerial Vehicles. With growing interest in autonomous vehicle technology, the use of monocular cameras in ground vehicles is on the rise. LÄS MER