Sökning: "OpenCV"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet OpenCV.

 1. 1. A Comparative Study of Facial Recognition Techniques : With focus on low computational power

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Timmy Schenkel; Oliver Ringhage; Nicklas Branding; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Facial Recognition; Low Computational Power;

  Sammanfattning : Facial recognition is an increasingly popular security measure in scenarios with low computational power, such as phones and Raspberry Pi’s. There are many facial recognition techniques available. The aim is to compare three such techniques in both performance and time metrics. LÄS MER

 2. 2. Region Proposal Based Object Detectors Integrated With an Extended Kalman Filter for a Robust Detect-Tracking Algorithm

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Khajo; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Extended Kalman Filter; Tracking;

  Sammanfattning : In this thesis we present a detect-tracking algorithm (see figure 3.1) that combines the detection robustness of static region proposal based object detectors, like the faster region convolutional neural network (R-CNN) and the region-based fully convolutional networks (R-FCN) model, with the tracking prediction strength of extended Kalman filters, by using, what we have called, a translating and non-rigid user input region of interest (RoI-) mapping. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av Mobilapplikation för Rörelseanalys med Kaskadklassificerare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Orö; Alexander Basa; Alexander Andersson; Markus Loborg; Andreas Lindstén; [2019]
  Nyckelord :mönsterigenkänning; maskininlärning; kaskadklassificerare; mobilapplikation; android; opencv;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utfördes av fem studenter inom datateknik och mjukvaruteknik vid Linköpings Universitet. Projektarbetet utfördes som en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling under vårterminen 2019. Syftet med rapporten är att utvärdera arbetsgången för framtagningen av en produkt. LÄS MER

 4. 4. Datainsamling till simulering med hjälp av videokamera och bildbehandling

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adel Saiti; Jonas Ringbom; [2019]
  Nyckelord :videospårning; simulering; OpenCv; objektdetektion; objektklassificering; objektspårning; bildbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur personer spåras med spårningsalgoritmer. LÄS MER

 5. 5. Framställning av mätmetod för att upptäcka defekta luftmunstycken : Framställa en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 provrör

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Bashar Potros; [2018]
  Nyckelord :Arduino; Visionsystem; OpenCV; Visual Studio; open source code; Micro loadcell;

  Sammanfattning : För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco FinishingABi Skara tagit fram en ny provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Fi-nishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50 provrör. LÄS MER