Sökning: "Opera kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Opera kommunikation.

 1. 1. Att använda minnet av en kung : Historiebruk kring Gustav III

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2019]
  Nyckelord :Gustav III; historiebruk; historiekultur; Oscar Levertin; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. LÄS MER

 2. 2. Vad operasångare kan lära av skådespeleri

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Nils Hübinette; [2019]
  Nyckelord :Musik; skådespeleri; opera;

  Sammanfattning : En lärare som var väldigt viktig för mig i ett visst skede under studietiden, var Thomas Lander. Han introducerade de sångtekniska fördelar man kan hämta från talet, eller som han kallar det, det patetiska talet. LÄS MER

 3. 3. Såpoperan ”Glamour” och liv på nätet : En netnografisk och kvalitativ innehållsanalysstudie av en fandom och fandiskussioner på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Durkalec; [2016]
  Nyckelord :den sociala teven; den sociala publiken; fans; fandom; såpopera;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the soap opera “The Bold and the Beautiful” (Swedish title “Glamour”) and its viewers/fans and to understand on a deeper level how their communication looks like on the social media. The study also discusses partly the aspect of power between the mass media that in some way have an influence on the soap opera and its fans. LÄS MER

 4. 4. Skjut inte på Kulturtanten med hagelbössa - hon kommer ändå! En kvalitativ studie om scenkonstverksamheters externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Zara Selander; Isabella Westberg; [2014-02-13]
  Nyckelord :kulturtant; klassisk musik; konsert; opera; teater; relationsmarknadsföring; publik; marknadsföring; scenkonstverksamheter; Göteborg; publikarbete; PR; public relations; kultur; scenkonst; relationsskapande kommunikation; kommunikation;

  Sammanfattning : Titel: Skjut inte på Kulturtanten med hagelbössa - hon kommer ändå!Författare: Zara Selander & Isabella WestbergUppdragsgivare: Arts & Business Sweden ABKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2013Handledare: Orla VigsöAntal ord: 18 712 (exklusive abstract, executive summary, appendix)Syfte: Undersöka hur verksamheter inom scenkonst i Göteborg arbetar med extern kommunikation för att skapa en relation med sin publik. Samt identifiera och lyfta fram faktorer som kan inverka. LÄS MER

 5. 5. Engagerande orkesterverksamheter och musikutbildningar : En intervjustudie om stimulerande musikmiljöer, entusiasmerande ledarskap och utvecklande musikutbildningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Marie Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Music; organization; leadership; teams and communication; Musik; organisation; ledarskap; grupper och kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få djupare insikt i på vilka sätt en orkester eller en musikutbildning kan skapa ett utvecklande och stimulerande arbetsklimat, det vill säga en miljö där varje individ ges bästa förutsättningar till utveckling såväl personligt som professionellt. Det saknas mer omfattande forskning inom området. LÄS MER