Sökning: "Opera"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet Opera.

 1. 1. Det finns så mycket gammalt mög - en intervjustudie av sopraners arbetsverklighet i operakören

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Fjellander; [2021-03-31]
  Nyckelord :Opera; Opera chorus; Soprno; Fach; Performativity; Workplace; Equality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine performative aspects within Fach/voice types using interviews with three sopranos as source material. My goal is to understand how these aspects affect the work in an opera chorus. LÄS MER

 2. 2. "This is our Dynasty." : Hur rollkaraktärerna i såpoperan Dynastin har förändrats över tid med fokus på kön, genus, sexualitet, etnicitet och makt.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elina Lefvenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Soap Opera; Dynasty; sex; gender; sexuality; etnicity; power; change.   ; Såpopera; dynastin; kön; genus; sexualitet; etnicitet; makt; förändring.;

  Sammanfattning : When the Soap Opera Dynasty first appeared in the 80´s it was not so popular as Dallas or Falcon Crest. But the aim of Dynasty was to do things more provocative. Thus, one character was homosexual, one was a “bitch”, and there was more focus on the females. The characters lived a luxury life with much drama, love, and expectations. LÄS MER

 3. 3. Experiencing Bel Canto : Getting deep into the style

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för opera

  Författare :Julia Pérez Arquillo; [2021]
  Nyckelord :opera; Bel canto; Rossini; Singing; música; canto; cantar;

  Sammanfattning : One of the styles that has influenced opera the most through history has been Bel canto. This work is a recompilation of personal research about its history, characteristics and one of its major exponents, G. Rossini. LÄS MER

 4. 4. Is That Really You, Sherlock Holmes? : A Corpus Stylistic and Comparative Literary Analysis Investigating the Survival of the Authentic Holmes in Contemporary Pastiches

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Amanda Silfver; [2021]
  Nyckelord :Corpus Stylistics; Cognitive Stylistics; Narratology; Characterisation; Authenticity; Period Pastiche; Sherlock Holmes;

  Sammanfattning : This thesis has conducted an extensive character analysis of Sherlock Holmes by comparing the original, authentic detective, as he appears in a corpus consisting of Conan Doyle’s collected works about Holmes, to the characterisation in three select period pastiches. The aim was to analyse to what extent the true characterisation of the famous sleuth has survived in contemporary adaptations, more specifically in the three texts, Sherlock Vs. LÄS MER

 5. 5. Verklighet eller ren illusion? : Sanningen bakom mysteriet med Operaspöket i Gaston Lerouxs Le Fantôme de l'Opéra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faction; Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faktion;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att fastställa huruvida Gaston Lerouxs gotiska roman Le Fantôme de l’Opéra även skulle kunna klassas som en del av faktionsgenren och, i så fall, vilken typ av faktion den skulle vara. För att möta syftet bygger studien på ett antal faktionsteorier från olika författare och litteraturvetare. LÄS MER