Sökning: "Operatörsarbete"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Operatörsarbete.

  1. 1. Arbetstillfredsställelse - Grunden för hälsa och prestationer i arbetet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Therese Asp; Anna Wallgren; [2009]
    Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Arbetsmotivation; Operatörsarbete; Psykosociala arbetsförhållanden;

    Sammanfattning : En arbetspsykologisk och kvantitativ enkätundersökning som omfattar arbetstillfredsställelse, har gjorts hos operatörer på ett företag i fordonsindustrin. De områden som har behandlats är följande; målsättningar, kontroll, krav, arbetsvariation, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet, ledarskap samt arbetskamrater. LÄS MER