Sökning: "Operation Triton"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Operation Triton.

 1. 1. The EU's Migration Control in the Central Mediterranean: The protection from refoulement in situations of interception on the high seas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Szemberg; [2019]
  Nyckelord :Non-refoulement; Human rights; Refugee crisis; EU; Common European Asylum System; CEAS; Sovereignty; Solidarity; Migration control; Central Mediterranean Sea; Operation Triton; Operation Sophia; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of the term ‘refugee crisis’ does already suggest a scenario that apparently, the European Union was not expecting and consequently, was not prepared to tackle. As the mass influx of asylum seekers arrived in Europe in 2015, the national reception systems, especially in states of first arrival such as Greece and Italy were disrupted, and the Common European Asylum System was put to a test. LÄS MER

 2. 2. The interplay between rapid gravity filter performance and its underdrain system - an assessment of an alternative filter underdrain design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nathalie Roos; [2019]
  Nyckelord :rapid gravity filtration; underdrain system; Triton Underdrain; water; energy; filter backwash; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att utvärdera en relativt ny typ av filterbottensystem som finns installerat i ett flertal vattenverk i Sverige så gjordes en bedömning av samspelet mellan ett snabbfilters prestanda och dess filterbottensystem. Målet var att bedöma filterbottensystemets påverkan på kvaliteten av det filtrerade vattnet och på energikonsumtionen under backspolningsprocessen och att använda denna information för att utvärdera prestandan hos filterbottensystemet Triton. LÄS MER

 3. 3. Water Quality Verification Through Optical Detection of Bacteria

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

  Författare :Patrícia Fernandes Belletati; [2016]
  Nyckelord :Quantum Dots; Immunoassay; Flow Cytometry; Water Quality; Escherichia Coli; Faecal Contamination; Sensor System; Online Monitoring.;

  Sammanfattning : Contamination in water supplies can occur and it results in the distribution of inappropriate water, affecting greatly the community well-being. Monitoring waterutilities is key to avoiding possible health problems from this scenario. LÄS MER