Sökning: "Operations Research"

Visar resultat 16 - 20 av 1277 uppsatser innehållade orden Operations Research.

 1. 16. Attitudes towards External Knowledge Sourcing & Knowledge-Oriented Leadership

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Aaron Orman; Marko Tukic; [2019]
  Nyckelord :knowledge management; external knowledge sourcing; knowledge-oriented leadership; open innovation; absorptive capacity; globalization; technology; leadership;

  Sammanfattning : External knowledge sourcing is not only an integral practice within knowledge management, its successful facilitation through leadership has a pressing importance for companies in order to stay innovative and thus competitive in an economic environment, shaped by the dominant and continuous influence of globalization and the increasingly fast pace of technological innovation. Hereby, only limited research has been conducted in the relation between knowledge-oriented leadership, knowledge management, and innovation. LÄS MER

 2. 17. Förskollärares ”frirum” i undervisning om naturvetenskap och teknik : En fallstudie av förskolors dokumentationsarbete i jämförelse med centrala styrdokuments krav på dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Joacim Fryksenius; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; science; technology; documentation; space; preschool; teaching; internal borders; external borders; Frirum; lokal dokumentation; styrdokument; naturvetenskap; teknik; dokumentation; undervisning; förskola; inre gränser; yttre gränser;

  Sammanfattning : Based on Berg's (2003) model for document analysis with a supplementary interview of preschool manager, this study examined how far there is an unused space in science and technology at preschools. The study also aims to investigate how documentation work is governed by external and internal borders. LÄS MER

 3. 18. Digitalisering av universitet : En studie om organisatoriska hinder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Haglund; Mårten Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Digitization; organizational obstacles; strategy; tactics; operations; university; Digitalisering; organisatoriska hinder; strategi; taktik; operation; universitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler universitet infört fler digitala verktyg inom undervisningssammanhang och administration. Tidigare forskning har fokuserat mycket på vad det kan betyda för lärandet och hur det kan förbättra organisationen. LÄS MER

 4. 19. Exploring the interplay of the entrepreneurial process and the incubation process

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Halm; Oscar Mörke; [2019]
  Nyckelord :entrepreneurship; start-ups; incubators; incubation process; entrepreneurial process; interplay; innovation ecosystem;

  Sammanfattning : Entrepreneurship and start-ups are important factors for economic growth and development. As the surrounding innovation ecosystem is becoming increasingly complex, it gets more difficult for entrepreneurs to find the right path. Incubators are important when it comes to facilitating and supporting new ventures. LÄS MER

 5. 20. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
  Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER