Sökning: "Operativa risker"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Operativa risker.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Does Property Segment Distribution Affect the Capital Structure of Real Estate Companies? : An Investigative Study of the Operational Risk within Different Property Segments and its Effect on the Debt Ratio in a Company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Rose; Daniel Kamali; [2021]
  Nyckelord :Commercial Real Estate; Property segment; Risk; Loan-to-value; Debt ; Trade-off theory; Pecking order theory; Kommersiella fastigheter; Fastighetssegment; Risk; Belåningsgrad; Skuld; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : The real estate sector is a capital-intensive industry, where the combination of debt and equity is used to finance the property investment. Companies tend to increase the loan-to-value ratio, to use financial leverage. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar digitaliseringen redovisningsenheter? : En kvalitativ studie om operativa risker och riskhanteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lina Ahlstrand; Samuel Enocsson; Oskar Ålgars; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Riskstyrning i små- och medelstora företag under coronapandemin : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Halvardsson; Måns Hederberg; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; crisis; crisis management; risks; risk management; SME; financial risks; strategic risks; operational risks; remote work.; Coronapandemin; kris; krisstyrning; risker; riskstyrning; SME; finansiella risker; strategiska risker; operativa risker; hemarbete.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små- och medelstora svenska företag anpassar sin riskstyrning till följd av coronapandemin och vilka risker som företagen upplever varit mest betydande för sin verksamhet under pågående pandemi. Vidare är avsikten att undersöka vad som påverkar vilka åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 5. 5. Kunders förtroende för mobila bankapplikationer : En empirisk studie som identifierar unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer i samband med säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Talaie; Sara Ursu; [2021]
  Nyckelord :Mobile bank applications; young bank customers; trust; perception of security risks; digitalisation; customer satisfaction; customer loyalty; Mobila bankapplikationer; unga bankkunder; förtroende; perception av säkerhetsrisker; digitalisering; kundnöjdhet; kundlojalitet;

  Sammanfattning : The banking industry is constantly changing, resulting in more flexible payment methods and user-friendly services. Today's digital society attracts young people where new attitudes and behaviours are attributed. Thus, mobile banking applications are considered to be a technological development and streamlining of the bank. LÄS MER