Sökning: "Operator Oriented"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Operator Oriented.

 1. 1. An Open Data Model for Emulation Models of Industrial Components

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Martin Birtic; [2018]
  Nyckelord :Emulation; open emulation data model; industrial component modelling; Digital Twin;

  Sammanfattning : Emulation is a technology, historically mostly used for virtual commissioning of automated industrial systems, and operator training. Trends show that new areas for deployment are being investigated. One way to broaden the scope of emulation technology is to increase emulation detail level. LÄS MER

 2. 2. FUMO: En analys av det nuvarande gränssnittet samt design och utvärdering av ett designförslag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Emma Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AB Realisator Robotics has developed a robot for aiding the work of the emergency services – FUMO. The interface from which the operator gets feedback from the robot is not adapted to either displays nor the target group today, since the primary focus has been to develop the robot itself instead of its interface. LÄS MER

 3. 3. Swedish and Spanish electricity market : Comparison, improvements, price forecasting and a global future perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Edgar Bahilo Rodríguez; [2017]
  Nyckelord :Electricity Markets; Sustainable Development; Energy Price Forecasting; Energy Markets; Renewable Energies;

  Sammanfattning : This report aims to make a comparison between the Swedish and Spanish electricity market, the design of new improvements that could achieve a better operation for both markets as well as the price forecasting for both spot markets. These enhancements are oriented to decrease electricity prices, energy use and the system CO2 emissions. LÄS MER

 4. 4. BUILDING AND SIMULATING DYNAMIC MODELS OF DISTRICT HEATING NETWORKS WITH MODELICA : Using Matlab to process data and automate modelling and simulation

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cristoffer Kos; Kristoffer Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Heat losses; flow reversal; heat propagation; visualization; CAD; components; object-oriented; bi-directional; Värmeförluster; reversibelt flöde; värmeutbredning; visualisering; komponenter; objekt-orienterat; riktningsoberoende;

  Sammanfattning : District heating systems are common in Nordic countries today and accounts for a great portion of the heat demand. In Sweden, total district heating end use in the last years has been around 50 TWh and district heating accounts for roughly 50 % of the total heat demand. LÄS MER

 5. 5. Ny tid, ny prövning, utan ersättning - en analys av vattenverksamhetsutredningens förhållande till egendomsskyddet i EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; miljörätt; ersättningsrätt; vattenverksamhet; tillstånd; EKMR; egendomsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån en de lege ferenda-undersökning och med traditionell rättsdogmatisk metod behandlar uppsatsen förhållandet mellan vattenverksamhetsutred-ningen och egendomsskyddet i EKMR. EU ställer hårda krav på vattenkvalitet. Sverige når inte upp till kraven. LÄS MER