Sökning: "Ophiostoma"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Ophiostoma.

 1. 1. Vaccinering mot almsjuka på Gotland- påverkas mångfalden av endofytsvampar?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Caroline Sunnerstam; [2022]
  Nyckelord :Elm; Dutch elm disease; Ophiostoma spp.; DutchTrig; Alm; Almsjuka; Ophiostoma spp.; DutchTrig;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effects of ash dieback and Dutch elm disease on forest structure in Dalby Söderskog 2012-2020

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Janis Ruks; [2020]
  Nyckelord :Sweden; Ophiostoma spp.; Hymenoscyphus fraxineus; Phytophthora spp.; forest succession; forest structure;

  Sammanfattning : Dalby Söderskog is a national park situated in southern Sweden. The forest is dominated by European ash (Fraxinus excelsior L.), wych elm (Ulmus glabra Huds.), pedunculate oak (Quercus robur L. LÄS MER

 3. 3. Metaboliter från svampar associerade till granbarkborren (Ips typographus) och deras effekter på andra svampars tillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Alexandra Wallerman; [2014]
  Nyckelord :Granbarkborre; Ips typographus; Ophiostoma picea; Grosmannia penicillata; Ceratocystis polonica;

  Sammanfattning : Granbarkborren, Ips typographus, är den mest destruktiva skadeinsekten för svensk barrskog och orsakar årligen stora ekonomiska förluster för landets skogsägare. Granbarkborren kan endast föröka sig i döda träd. LÄS MER

 4. 4. Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Fransson; [2014]
  Nyckelord :Alm; Elm; Ulmus; Almsjukan; Dutch elm disease; Elm diseases; Resistance; Almsplintborre; Ophiostoma;

  Sammanfattning : En frisk alm lever i fyra till femhundra år. Men smittas almen av den förödande almsjukan så kan trädet dö tillföljd av sjukdomen inom några månader. Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av de två sporsäcksvamparna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo – ulmi. Sjukdomen sprids av almsplintborren eller via rotkontakt. LÄS MER

 5. 5. Methyl salicylate production by the fungus Ophiostoma pluriannulatum isolated from Pine Weevil frass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Emil Norin; [2011]
  Nyckelord :Ophiostoma pluriannulatum; Methyl salicylate; SPME; volatiles; antifeedant;

  Sammanfattning : One great issue of reforestation is the infestation of pest insects. The pine weevil (Hylobius abietis L.) is one of the economically most important pest insects in Europe and Asia. When insects feed on the trees the plants emit compounds that repel the insects. LÄS MER