Sökning: "Opiate"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Opiate.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 2. 2. The effectiveness of the Stockholm needle exchange programme : Does the Stockholm needle exchange programme control HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C in intravenous drug users?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Melissa Masembe; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange programme NEP ; Intravenous drug users IDU ; Human Immunodeficiency Virus HIV ; Hepatitis B HBV ; Hepatitis C HCV ; Infectious Disease Control;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The needle exchange programme (NEP) started in Sweden in 1986 in Lund and shortly after in Malmo. The first NEP in Stockholm opened in spring 2013. The NEP is a service aimed at intravenous drug users (IDU) from 18 years old, with a goal of preventing the blood borne diseases, such as HIV, Hepatitis B (HBV), and Hepatitis C (HCV). LÄS MER

 3. 3. Kuratorer i en sjukvårdsmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Natalie Taseva; [2019]
  Nyckelord :socialarbetare; LARO; missbruksvård; hälso- och sjukvård; patient; socionom; relation; kurator.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården, där LARO-mottagningar är verksamma, upplever sitt arbete med patienterna, trots den oklarhet som råder kring deras arbetsuppgifter, samt hur de ser på vikten av goda relationer i ett socialt arbete. Empirin samlades in genom fyra semistrukturerade intervjuer med kuratorer som arbetar på LARO-mottagningar. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i svensk media : Ett hot mot svensk ideologi eller en chans till skälig levnadsnivå?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Cornelia Gustafsson; Julia Nordblom; [2019]
  Nyckelord :LARO; läkemedelsassisterad behandling; opioidmissbruk; media; narkotikapolitik; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) skildras i svensk media. Materialet till studien består av 82 stycken artiklar.  57 artiklar från perioden innan verksamheten byggdes ut år 2004 och 25 artiklar från de senaste tre åren. LÄS MER

 5. 5. Treatment of psycho-active drug abuse in Belgian and Swedish prisons: a comparative study

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsie Campbell; [2018]
  Nyckelord :prison; psycho-active drug treatment; drug treatment; abuse; drug abuse; prison based drug abuse; belgium; sweden; drugs sweden; penitentiary drug treatment;

  Sammanfattning : • Background: Belgium and Sweden differ both in their history and culture in the field of psycho-active drug use. Sweden is evolving away from their positive, Lombroso based penal policy which focusses on treatment to a more punishment oriented policy. LÄS MER