Sökning: "Oplanerade hembesök"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oplanerade hembesök.

  1. 1. Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat. : En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet

    Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Liselott Barud; [2018]
    Nyckelord :Avancerad sjukvård i hemmet; Förberedelser; Oplanerade hembesök; Sjuksköterskor.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. LÄS MER