Sökning: "Optical fibres"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Optical fibres.

 1. 1. Use of Diffuser Fibres in the Treatment of Prostate Cancer by Interstitial Photodynamic Therapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Shaineze Afir; [2018]
  Nyckelord :photodynamic therapy; cancer treatment; matlab; diffuser fibres; biomedical; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : SpectraCure AB is a start-up company aiming at treating internal solid tumours such as prostate tumours with an innovative technology called ‘Interstitial Photodynamic Therapy’. This treatment requires the use of fibres to deliver the amount of light required to activate a drug injected to the patient which leads to the destruction of the tumours. LÄS MER

 2. 2. Fraktionering av rapshalmrester: Cellulosa och lignin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Cyrus Mahdavi Izadi; [2016]
  Nyckelord :alkalisk delignifiering; rapshalm; cellulosa; lignin;

  Sammanfattning : Med rapsfrön som en eftertraktad produkt från raps kvarstår rapshalm, vilket anses vara en avfallsprodukt. Dock är rapshalmen en god källa till biopolymerer och kan spela en potentiell roll som råvara till materialframställning. LÄS MER

 3. 3. Measuring the Optical Properties of Human Muscle Tissue using Time-of-Flight Spectroscopy in the Near Infrared

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Staffan Strömblad; [2015]
  Nyckelord :photon; Time-of-Flight; muscle tissue; optical; spectra; Infrared; Physics and Astronomy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Optical spectroscopy is commonly used in technology and science today. The presence and concentration of a substance can be determined by its spectral signature, the typical wavelengths that are absorbed (or emitted) by the atoms or molecules. LÄS MER

 4. 4. Fabrication of a light-weight SOFC using ceramic fibre paper as substrate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Philip Löfkvist; [2015]
  Nyckelord :inorganic chemistry; solid oxide fuel cell; unmanned aerial vehicle; high temperature heat treatment; yttria stabilized zirconia; ceramic fibre paper; catator; nickel oxide; impregnation; paste manufacturing; ultra-sonication; ball-milling; optical microscopy; materials chemistry; scanning electron microscopy; materialkemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel method for the fabrication of a light-weight solid oxide fuel cell (SOFC) has been evaluated at Catator. This was conducted in order to lower the weight and thus cost of an unmanned aerial vehicle. The main aim for this thesis was to achieve a thin, dense and crack-free electrolyte using a ceramic fibre paper as substrate. LÄS MER

 5. 5. Binary surfaces - ljusemitterande textiler för inredningssammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Bobeck; [2015]
  Nyckelord :Optical fibres; weaving; textile design; smart textiles; interior design; Fiberoptik; vävning; textildesign; smart textiles; inredning;

  Sammanfattning : Examensarbetet Binary surfaces - ljusemitterande textiler för inredningssammanhang är ett undersökande arbete om hur fiberoptik kan användas i vävda strukturer. I arbetet har de parametrar som påverkar mötet mellan fiberoptik och väv, samt de möjligheter de tillsammans skapar utforskats. LÄS MER