Sökning: "Optimal logistics flow"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Optimal logistics flow.

 1. 1. Analyzing the Inbound Logistics Flow for a Fragile Component at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Asanee M. Börjesson; Melanija Isaksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :EOQ; Extensions of the EOQ Model; Optimal logistics flow; Optimal Call Off Volumes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the logistics flow for a long and fragile component at Volvo Buses. The focus is placed on six areas of the logistics flow for the component, namely, packaging, emballage, handling at the supplier (loading), transportation, handling at the buyer (unloading) and storage. LÄS MER

 2. 2. An Optimization of Inbound Logistic Flows at Haldex by Applying Consolidation and Monitoring to a Distribution Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Luca Stoffels; Willem Prinsen; [2018]
  Nyckelord :Consolidation; Consolidation strategy; Supply chain management; Case study; Simulation; Consignment stock; Monitoring; Transportation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An Optimization of Inbound Logistic Flows at Haldex by Applying Consolidation and Monitoring to a Distribution Network. By Luca Stoffels and Willem Prinsen Throughout history the same factors have been of major importance regarding the transportation of goods between companies: costs, speed and reliability. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av kvalitetsbrister i logistikflödet av förbrukningsmaterial inom vården : En fallstudie på Regionservice i Region Kronoberg

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nina Ghaffari; Kosovare Gashi; [2016]
  Nyckelord :Flow mapping; flows of goods; flows of information; quality deficiencies; health care logistics; tracking.; Flödeskartläggning; godsflöde; informationsflöde; kvalitetsbrister; vårdlogistik; godsspårning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården hanteras dagligen stora mängder material och det är av stor vikt att rätt material är på rätt plats, i rätt tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet för att en så god vård som möjligt ska kunna erbjudas. För att säkerställa effektiva och välfungerande gods- och informationsflöden med hög servicenivå inom vården, krävs det förståelse för hur flödena fungerar, hur dessa är relaterade till varandra samt hur de samverkar. LÄS MER

 4. 4. Determine planning method in the storage area

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ying Liu; [2015]
  Nyckelord :storage area;aisle;location;genetic algorithm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : ABSTRACT Ji Yuan Hai Wan Shi Ye AB started in the December of 2011, is co-funded by the Xiamen Hai Wan AB and Luo Yang Shi Hua. It has integrated business such as scientific research, production and trade together. The company locates in the industrial manufactory area at Ji Yuan, Henan Province. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av avgörande faktorer för optimal intern bygglogistik : En fallstudie av tre byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Elsa Karlsson; Ewelina Wallentinsson; [2014]
  Nyckelord :bygglogistik;

  Sammanfattning : Unlike the manufacturing industry, the construction industry is always in motion. Each new construction project brings new opportunities, and it requires a new plan, new organisation, and new suppliers. LÄS MER