Sökning: "Optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 934 uppsatser innehållade ordet Optimering.

 1. 1. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

 2. 2. Big Data i den digitala matbutiken - En kvalitativ studie om dataanvändning i svensk dagligvaruhandel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Agerhäll; Christian Schultz; [2018-06-25]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel; Big Data; Artificiell intelligens; e-handel; maskininlärning;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln på internet blomstrar och slår årliga försäljningsrekord vilket inneburit attde svenska handlarna ökat sin närvaro på internet. Den ökade aktiviteten på webben medförökad tillgång på stora datamängder, så kallad Big Data. LÄS MER

 3. 3. Optimering av mötesstation på enkelspårig bana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Daniel Glimelius; [2018]
  Nyckelord :driftplats; mötesstation; järnväg; optimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kommer att undersöka om man genom utveckling av konventionell enkelspåriga stationer (driftplatser) kan få ett mer säkert och kostnadsreducerande alternativ.... LÄS MER

 4. 4. The Systematic Development Process Applied on a Cab Rotation Unit : Pre-study, concept generation, embodiment design, material selection and optimization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Systematic development process; Crew Cab; Low entry; Laxå Special Vehicles; Systematisk produktutveckling; Crew Cab; Low Entry; Laxå Special Vehicles;

  Sammanfattning : This master thesis studies and applies the systematic development process. The process is initially described in general, creating a template for the process, and later on applied on a real case scenario to show the performance. Finally eventual advantages, drawbacks and suggestions for future improvements are given. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av pelletspanna : Ångkartläggning och dimensionering av en ny pelletspanna hos Fresenius Kabii Kungsängen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tony Joacim Forsström Skeppar; [2018]
  Nyckelord :Panna; varaktighetsdiagram; biobränsle; optimering; energieffektivisering; pellets;

  Sammanfattning : The current boilers at the Brunna plant were installed in 1979 using oil and solvents to produce steam for the production and heating of the plant. To reduce the carbon dioxide emissions in compliance with Fresenius Kabi strategy a new biofuel boiler is about to be installed. LÄS MER