Sökning: "Optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 1534 uppsatser innehållade ordet Optimering.

 1. 1. Optimering av avfallstransporter inom gruvnäringen : Ett arbete med fokus på flödessimulering och anläggningslokalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tova Hjärtberg; [2022]
  Nyckelord :Facility location problem; flow; discrete-event simulation; mining; optimization; transportation; waste; Anläggningslokaliseringsproblem; avfall; diskret händelsesimulering; flöde; gruvindustri; optimering; transporter;

  Sammanfattning : LKAB hanterar en av världens största malmkroppar vid en underjordsgruva i Kiruna. I samband med deras gruvbrytning uppstår stora mängder avfall som måste hanteras korrekt. De avfallsanläggningar som finns på området har idag platsbrist, därför finns incitament att bygga nya anläggningar. LÄS MER

 2. 2. Närståendes behov av stöd när en familjemedlem med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Gråbergs; Emma Hult; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; Family; Home care service support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet. Detta kan skapa en komplex situation för den närstående då det kan upplevas betungande att vårda en svårt sjuk familjemedlem. LÄS MER

 3. 3. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 4. 4. Improving Battery Production Line using Simulink

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Shrivatsan Raghuraman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an increase in the demand in the Electric Vehicle segment owing to the focus on sustainability and reducing battery cost which also increases the demand for battery production globally. With this technology in its early stages being heavily challenged in terms of material supply, shorter time to market, and customer-specific variants it is essential to be able to have control and visibility on the production line to help facilitate critical decisions and improvements. LÄS MER

 5. 5. Electrification of Last-Mile Transport : A Study of Charging Infrastructure and Collaborative Business Model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Elin Johansson; Marcus Rostmark; [2022]
  Nyckelord :Electrification; electric vehicles; last-mile; charging infrastructure; risk analysis; collaborative business models; Elektrifiering; elfordon; sista milen; laddinfrastruktur; riskanalys; kollaborativ affärsmodell;

  Sammanfattning : Electrification of the transport sector is an important step in reducing the global greenhouse gas (GHG) emissions. Compared to traditional internal combustion engine vehicles (ICEVs), electric vehicles (EVs) produce no tail-pipe emissions and could be coupled with responsible energy production from renewable energy sources to reduce coupled emissions of their operation. LÄS MER