Sökning: "Options"

Visar resultat 1 - 5 av 2290 uppsatser innehållade ordet Options.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. Hantering av dagvatten : sambandet mellan dagvattenanläggningensstorlek och dess total kostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A changing climate could result in more intense rainfall events. This might result in an increasedload on stormwater systems in the urban environment. The building or updating of stormwatersystems is relatively expensive. To reduce costs, it is important to build the right type of system. LÄS MER

 3. 3. Which mood describes your book? : Enhancing book-reviews with a mood-based rating tool.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sarah Hale; [2020]
  Nyckelord :Interaction Technologies; UX; Emotion; Mood;

  Sammanfattning : Reviews are a way for a user to share their opinion and for others to find helpful information when deciding on which product to choose. When leaving a review, most websites use a star rating system and then a short text. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsalternativ vid yrsel orsakad av stroke : - En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Johan Kerttu; Anna Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Posterior cirkulation; Stroke; Vestibulär rehabilitering; Vertigo.;

  Sammanfattning : Inledning: Yrsel är ett av de symtom som uppstår vid stroke i cerebellum och hjärnstammen på grund av cirkulatorisk insufficiens i den posteriora cirkulationen. Vestibulär rehabilitering (VR) är den rehabiliteringsform som idag används på patienter med yrsel, oberoende av orsak till yrseln. LÄS MER

 5. 5. Ekonomi är att välja : En studie av individers villighet att offra nytta för att maximera antalet framtida valalternativ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Klara Eliasson; Farhana Moshammat; [2020]
  Nyckelord :Rationality; cognitive ability; loss aversion; behavioural economics; flexibility preferences; game; choice; Rationalitet; kognitiv förmåga; förlustaversion; beteendeekonomi; preferenser för flexibilitet; spel; val;

  Sammanfattning : Vi har undersökt om individer är villiga att offra nytta för att inte få färre framtida valalternativ, samt om deras beteende systematiskt skiljer sig åt med avseende på kön och utbildning. Detta kopplas till teorier om förlustaversion och flexibilitetspreferenser. LÄS MER