Sökning: "Optiska Illusioner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Optiska Illusioner.

 1. 1. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolin Hård; Ivar Michélsen; [2017]
  Nyckelord :design; forcerat perspektiv; landskapsarkitektur; modell; optiska illusioner; perception;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar optiska illusioners effekt på rumsuppfattning och hur de kan användas som designprinciper i gestaltning för att möta utmaningar inom landskapsarkitektur. I arbetet studeras några typer av tredimensionella optiska illusioner som genom historien har applicerats på verkliga platser. LÄS MER

 2. 2. Evolution av färgteckningen hos zebror : varför har zebrorna fått sina ränder och varför har olika zebraarter olika färgteckning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Karlsson Warring; [2016]
  Nyckelord :zebror; Equus; ränder; mönster; kamouflage; grevyzebra; bergszebra; stäppzebra; zebra; pattern; stripes; camouflage; Equus grevyi; Equus zebra; Equus quagga;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med syfte att gå igenom teorier bakom zebrans ränder och de eventuella anledningarna bakom arternas varierande färgteckning. Det finns många teorier som sägs vara anledningen till zebrans ränder och jag har valt ut de mest studerade teorier och de jag själv tycker är rimligast. LÄS MER

 3. 3. Flätad fiktion : Yta, form och illusion.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska fakulteten

  Författare :Linda Palm; [2015]
  Nyckelord :flätningstekniker;

  Sammanfattning : Flätning och flätningstekniker har använts i alla tider, för olika ändamål och syften. Det har gjorts i olika material beroende på geografiskt läge, förutsättningar och tillgång av naturmaterial. Jag ville undersöka om flätningstekniker kan framhäva en form eller ge illusion av en form. LÄS MER

 4. 4. No Code : Ett koncept till ett klädmärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design, DE

  Författare :Kamran Rahimi Hosseini; [2010]
  Nyckelord :Mönster; Fotomanipulationer; Optiska Illusioner; Kryptografi; Omöjliga Former; Textilproduktion;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att ta fram ett koncept till ett klädmärke. En designprocess redovisas utifrån en inspirationsfas som bl.a. omfattar spelfilmen The Zodiac, dokumentärfilmen The Occult History of the Third Reich, fotografier tagna av Phyllis Galembo och föredrag av neurologen och filosofen Sam Harris. LÄS MER

 5. 5. TRAUMA : Visuella illusioner inom spelmekanik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marcus Laitila Ekelund; [2009]
  Nyckelord :visuella; illusioner; optiska; game maker; spelmekanik; akiyoshi; kitaoka; roger callois;

  Sammanfattning : Denna reflekterande rapport behandlar implementerandet av visuella illusioner till dataspel och dess spelmekanik. Arbetet har skett på experimentell nivå där fyra olika illusioner har analyserats utifrån sin förmåga att lura det mänskliga ögat och sedan implementerats i fyra olika spel, där illusionerna står för en del i utmaningen. LÄS MER