Sökning: "Oracle 10g"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oracle 10g.

 1. 1. Research Ontology Data Models for Data and Metadata Exchange Repository

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Iryna Kamenieva; [2009]
  Nyckelord :repository; SDMX standart; data mining; classification; textual collection; hierarchical data model; semantic web; ontology; multiagent system; search algorithms; agent-oriented systems; intelligent agent; jadex; sdk; java; rdf; protégé; sparql; oracle splatiat.;

  Sammanfattning : For researches in the field of the data mining and machine learning the necessary condition is an availability of various input data set. Now researchers create the databases of such sets. LÄS MER

 2. 2. Garantiregistreringsapplikation Skapa garantikvitton med hjälp av befintlig kund och produktdata

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Anders Bergh; Daniel Nord; [2006]
  Nyckelord :robotics; Automation; Oracle 10g; IBM DB2; Garantiregistreringssystem; Visual C ; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete gick ut på att skapa en prototyp på en applikation till Team Sportia, Hässleholm, som skulle underlätta garantiregistering vid cykelförsäljning. Den skulle göra sökning och sammställning av information från en Oracle-produktdatabas och en IBM-kunddatabas. LÄS MER